„Dostarczamy produkty dla wielu branż i to postrzegamy jako nasz atut” - relacja z czatu z wiceprezesem zarządu PCC Rokita | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Czaty
22 maj 2024, 16:14

„Dostarczamy produkty dla wielu branż i to postrzegamy jako nasz atut” - relacja z czatu z wiceprezesem zarządu PCC Rokita

W środę, 22 maja 2024 r. odbył się czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Rokita. Tematem przewodnim spotkania były wyniki finansowe spółki za I kwartał 2024 roku.

W spotkaniu wzięło udział prawie 600 osób, a przedstawiciel spółki odpowiedział na prawie 20 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z wiceprezesem zarządu PCC Rokita, Rafałem Zdonem, na którym porozmawiamy o wynikach finansowych spółki za I kwartał 2024 roku.

 

Spotkanie rozpocznie się w środę, 22 maja 2024 r. o godz. 13:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Dzień dobry, witam Państwa na czacie po wynikach za 1 kwartał 2024 r. Zapraszam do udziału i zadawania pytań!

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Mógłby Pan podsumować wyniki Grupy za I kwartał?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Gdyby miało to być jedno zdanie: za nami kolejny bardzo wymagający okres dla Grupy. Jednocześnie pamiętajmy, że wyniki porównujemy do pierwszego kwartału 2023 roku. Ten był historycznie bardzo dobry.

 

Miniony kwartał 2024 roku zamknął się zyskiem EBITDA będącym jedną trzecią zysku z analogicznego okresu 2023 roku. Niższy był również skonsolidowany zysk netto. Sytuacja we wszystkich segmentach była wymagająca.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Co przede wszystkim wpłynęło na wyniki?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Na niższe wyniki Grupy r/r wpłynęły w głównej mierze spadki wyników segmentu Chloropochodne. W segmencie Inna działalność również wyniki były na niższym poziomie, natomiast w segmencie Poliuretany nieznacznie poprawiły się.

 

Generalnie, przede wszystkim nie pomagał niski popyt jak i też wciąż generalnie niskie ceny rynkowe na nasze produkty.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Na co głównie stawiacie w obecnej sytuacji?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Konsekwentnie realizujemy projekty związane z potencjałem na zmniejszenie w przyszłości energochłonności produkcji. Na to ma wpłynąć w szczególności rozbudowa instalacji elektrolizy membranowej, dokładamy kolejne dwa nowoczesne elektrolizery. Zwiększone moce mają pozwolić na zmienne obciążanie instalacji, dopasowywane do zmieniających się cen energii. Zarówno ilość jak i cena tej energii potrafią się zmienić i to nawet znacznie w ciągu jednej doby. Występują także istotne różnice w tej cenie pomiędzy weekendami a dniami pracującymi. Głównym celem tego projektu jest obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej w segmencie Chloropochodne. Inwestycja ta przyczynia się również do zagospodarowania większej ilości energii z OZE.

 

Ponadto, optymalizujemy pracę nowej, niskoparametrowej kotłowni dedykowanej produkcji pary technologicznej, jednego z głównych mediów niezbędnych przy naszej produkcji. Co ważne, kotłownia będzie zasilana wyłącznie gazem ziemnym i ma zapewnić większe bezpieczeństwo dostaw pary technologicznej. Nowe jednostki gazowe pozwolą nam na elastyczny wybór surowca energetycznego do jej wytwarzania. Może to pozwolić na istotne zmniejszenie zapotrzebowania na uprawnienia CO2. W konsekwencji może wpłynąć bezpośrednio na optymalizację kosztów wytwarzania pary technologicznej.

 

Realizujemy inwestycje, optymalizujemy procesy produkcyjne, kontynuujemy działalność badawczo rozwojową. Te wszystkie działania tworzą potencjał Grupy.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Sytuacja w poliuretanach nieco poprawiła się. Czy segment wraca do lepszych wyników?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Rzeczywiście w pierwszym kwartale 2024 tutaj odnotowaliśmy poprawę wyników, zarówno względem pierwszego kwartału 2023 roku jak i czwartego kwartału 2023 roku.

 

Jednak, mimo tej poprawy mamy świadomość, że kolejne miesiące będą z pewnością wyzwaniem. Myślę tu o powrocie mocy produkcyjnych konkurentów oraz o sezonie wiosenno-letnim. Ten okres jest tradycyjnie słabszy dla rynku meblowego, naszego znaczącego odbiorcy.

Obrazek użytkownika Anonim
Andrzej

Jak sytuacja w segmencie innej działalności? Czy cła wprowadzone przez UE będą wystraczające?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Przełom roku 2023 i 2024 przyniósł pewne ożywienie na rynku. Popyt na produkty segmentu lekko wzrósł. Nie przesądza to jednak o trwałej poprawie sytuacji, pierwszy kwartał był dla segmentu trudny. Nie sprzyjała wciąż sytuacja rynkowa i istotnie wpływała na obroty jak i marże.

 

Sporym wyzwaniem dla tego segmentu w ostatnim czasie był import z Chin. Po naszej interwencji wraz z innymi europejskimi producentami, Komisja Europejska zdecydowała się wprowadzić tymczasowe cła antydumpingowe. Ich poziom wynosi około 60%. Liczymy na to, że cła mogą przyczynić się do odzyskania części rynku utraconego na rzecz konkurentów z Chin. To powinno przyczynić się do wzrostu sprzedaży segmentu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Z jakimi trudnymi warunkami rynkowymi boryka się wciąż Segment Poliuretany? Była mała poprawa a co dalej?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Aby oddać w pełni sytuację segmentu Poliuretany, muszę wrócić do początków trudniejszych warunków rynkowych. Ta trudna sytuacja na rynku poliuretanów trwa już od około dwóch lat. Wpływ na nią miał popyt konsumencki w Europie.

 

Pandemia przyniosła ponadstandardową konsumpcję mebli i materacy, rynek chwilowo mocno nasycił się. Po tej hossie zapotrzebowanie ze strony branży meblarskiej spadło do bardzo niskiego poziomu. Dodatkowo obserwowany jest trend powrotu do niższych jakościowo, tańszych produktów. To wpływa na wzrost zainteresowania producentów pian poliolami masowymi, niżej marżowymi, kosztem produktów bardziej specjalistycznych.

 

Natomiast w pierwszym kwartale tego roku sygnały z rynku wskazywały na pewne ograniczenia produkcyjne niektórych producentów polioli polieterowych. Dodatkowo w Europie nastąpiło ograniczenie podaży wraz z wyhamowaniem importu polioli z Chin i Arabii Saudyjskiej. Sprawiły to m.in. ograniczenia logistyczne po atakach na Kanale Sueskim. Suma tych czynników pozwoliła nam na wypełnienie zdolności produkcyjnych oraz stopniowe podnoszenie cen. Nastąpiło odbicie po bardzo trudnym 2023 roku, częściowo zwiększyliśmy marże.

 

W obecnej sytuacji wciąż musimy być bardzo elastyczni, oczekiwania mogą być możliwe do przewidzenia tylko w bardzo krótkim horyzoncie czasowym.

 

Kolejne miesiące będą z pewnością wyzwaniem. Myślę tu o powrocie mocy produkcyjnych konkurentów. Dodatkowo, sezon wiosenno-letni jest tradycyjnie słabszym okresem dla rynku meblowego, a to jest nasz znaczący odbiorca.

Obrazek użytkownika Anonim
Inwestor

Jak kształtowały się wyniki kwartał po kwartale, tj. Iq24 w stosunku do czwartego kwartału ’23?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

W segmencie Chloropochodne zysk EBITDA za pierwszy kwartał 2024 roku był o ponad połowę niższy od wyniku za czwarty kwartał 2023 roku. Przy czym tu znaczenie miały otrzymane w listopadzie 2023 roku rekompensaty dla przedsiębiorstw energochłonnych. Bez tych rekompensat wyniki kwartałów byłyby na porównywalnym poziomie.

 

Natomiast Segment Poliuretany odnotował poprawę wyników względem czwartego kwartału 2023 roku. Tu zysk EBITDA był ponad dwukrotnie wyższy. Pozytywnie wpłynęła na wyniki zmiana sytuacji na europejskim rynku polioli. Dostępność europejskich polioli polieterowych spadła, wyhamował też importu spoza kontynentu.

 

Również w segmencie Inna działalność chemiczna przełom roku 2023 i 2024 przyniósł krótkotrwałe, lekkie ożywienie na rynku. Lekko drgnął też popyt na produkty segmentu. Wyniki pierwszego kwartału tego roku były lepsze od tych za czwarty kwartał 2024 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Słabiej w chloropochodnych, wyniki innej działalności też niżej niż w ubiegłym roku. Poliole wciąż niezadowalająco. Czy teraz powinno nastąpią polepszenie koniunktury?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Życzylibyśmy sobie takiego obrotu sytuacji. Jednak aktualne warunki są wciąż wyzwaniem, mimo delikatnej poprawy biznesu odnotowanej w Iq2024 w segmencie Poliuretany oraz Inna działalność chemiczna.

 

Co do segmentu Chloropochodne, to trudno przewidzieć kierunek zmian cen zarówno ługu sodowego jak i sody kaustycznej w najbliższym czasie. Popyt rynkowy wciąż na ług sodowy nadal jest niski, w przypadku sody kaustycznej na rynek może wpłynąć m.in. dostępność sody kaustycznej z Chin i Indii.

 

Z kolei dla segmentu Poliuretany kolejne miesiące będą z pewnością wyzwaniem. Wiąże się to z powrotem mocy produkcyjnych konkurentów oraz sezonowością, gdzie okres wiosenno-letni jest tradycyjnie słabszy dla rynku meblowego.

 

W segmencie Inna działalność chemiczna przełom roku 2023 i 2024 wprawdzie przyniósł pewne ożywienie na rynku oraz lekki wzrost popytu na produkty segmentu, jednak wciąż nie przesądza to o trwałej poprawie sytuacji w najbliższych okresach. Wprowadzenie przez Komisję Europejską tymczasowych ceł na wybrane produkty segmentu stanowi też pozytywny czynnik.

Obrazek użytkownika Anonim
AM

Jaką macie strategię na koszty przy słabszych wynikach?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Śledzimy wszystkie możliwości przede wszystkim tam, gdzie tylko możemy optymalizować i poprawiać efektywność.

 

Mam tu na myśli choćby obniżanie energochłonności procesów technologicznych. Przykładem jest choćby optymalizacja pracy instalacji elektrolizy poprzez zmienne jej obciążanie w sposób dopasowany do aktualnie zmieniających się cen energii. Ilość jak i cena tej energii potrafią się zmienić, nawet w znacznym stopniu zarówno w ciągu doby jak i pomiędzy dniami wolnymi a dniami roboczymi. Dodatkowo, do obecnej instalacji dokładamy dwa kolejne elektrolizery. Dodatkowe elektrolizery mają przyczynić się do obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej, jak również do zagospodarowania większej ilości energii z OZE.

 

Innym przykładem realnej, właściwie natychmiastowej oszczędności jest wybudowana w ub. roku kotłownia wodorowa, dzięki której do produkcji pary zużywamy dotychczas nie w pełni zagospodarowany wodór.

 

Ważna jest też nasza nowa, niskoparametrowa kotłownia zasilana gazem ziemnym. Ma nam umożliwić elastyczny wybór surowca energetycznego do produkcji pary technologicznej, co z kolei może pozwolić na istotne zmniejszenie zapotrzebowania na uprawnienia CO2 i wpłynąć bezpośrednio na optymalizację kosztów wytwarzania pary technologicznej.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy pomoże waszemu biznesowi i tym razem dywersyfikacja?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Jak pokazuje doświadczenie ostatnich lat, sprawdzała się. Przy czym w najbliższych okresach sytuacja makroekonomiczna może być wciąż mocno złożona. Obecnie nadal obserwujemy relatywnie dużą dostępność produktów na rynku w zestawieniu z niewysokim popytem. Ceny rynkowe produktów generalnie również pozostają na niskim poziomie. Spowolnienie w przemyśle nadal jest widoczne.

 

Te wszystkie okoliczności stanowią wyzwanie. Również dla tak zdywersyfikowanej spółki. Generalnie jednak dywersyfikacja nam pomagała. Postrzegamy ją strategicznie średnio i długofalowo, ma służyć stabilizacji naszych wyników.

Obrazek użytkownika Anonim
Artur

Co się działo na rynku energii elektrycznej?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Ceny ee w Iq2024 spadały, podobnie jak miało to miejsce w 2023 r. Mimo spadków na giełdzie energii, ceny te utrzymywały się jednak na poziomie wciąż wyższym od tego sprzed kryzysu energetycznego w Europie. Aktualnie rynkowe ceny tego medium są na poziomie zbliżonym do tego sprzed kryzysu energetycznego i charakteryzują się pewnymi wahaniami.

Obrazek użytkownika Anonim
Artur

Jak w obecnej sytuacji mają się wskaźniki zadłużenia spółki?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Wskaźnik net debt/EBITDA po Iq2024 wyniósł 0,8. Na to zadłużenie składają się w około ¼ obligacje. Pozostała część to głównie kredyty.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób korzystacie ze sztucznej inteligencji?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Wciąż testujemy, przyglądamy się rozwiązaniom, które daje. Mam na myśli optymalizowanie pewnych czynności, choćby przy obsłudze Portalu Produktowego. Tam testowo wykorzystujemy wirtualnego doradcę.

 

Dostrzegamy potencjał aby wykorzystać AI jako wirtualnego asystenta sprzedaży na platformie B2B.
Sztuczna inteligencja jest pomocna również w zakresie cyberbezpieczeństwa.

 

Nie wykluczamy zaangażowania AI w obszarze produkcyjnym czy też R&D. Narzędzie ciekawe. Wszystko przed nami.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Skąd decyzja o kolejnych elektrolizerach w słabszych czasach dla chloropochodnych?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Właśnie szczególnie obecnie potrzebujemy dodatkowych elektrolizerów. Rozbudowa instalacji, wbrew pozorom, uzasadniona jest chęcią obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej. Celem jest zmienne obciążanie instalacji elektrolizy właśnie dzięki zwiększonym mocom. Taki zabieg nazywamy modulowaniem prowadzenia procesu produkcji. Modulowanie ma pozwolić na obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Chcemy dopasowywać obciążenie instalacji, czyli poziom produkcji elektrolizy, do cen energii zmieniających się znacznie nawet w ciągu jednej doby. Ceny te w skrajnych przypadkach potrafią różnić się kilkukrotnie. Nie mówiąc już o tym, że w ekstremalnych przypadkach potrafią być wręcz ujemne.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak podsumowałby Pan sytuację w najbliższych okresach w poszczególnych biznesach?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Jak rozumiem Pana pytanie, chodzi o sytuację w poszczególnych segmentach.

 

W segmencie Chloropochodne, w przypadku ługu sodowego kluczowe branże przemysłu nadal cechują się niskim zapotrzebowaniem. W przypadku sody kaustycznej w najbliższym czasie na rynek może wpłynąć m.in. dostępność sody kaustycznej z Chin i Indii.

 

Generalnie trudno przewidzieć kierunek zmian cen zarówno ługu sodowego jak i sody kaustycznej w najbliższym czasie, zwłaszcza na rynkach zamorskich. Pewne wsparcie jeżeli chodzi o koszty w tym segmencie stanowią niższe ceny energii, zwłaszcza wynikające z OZE i możliwości modulowanej pracy instalacji elektrolizy.

 

Z kolei dla segmentu Poliuretany miniony kwartał był odbiciem po bardzo trudnym okresie. Poziom rentowności jednak wciąż nie jest satysfakcjonujący a warunki rynkowe wciąż wymagają elastyczności i będą z pewnością wyzwaniem. Na rynek wracają konkurenci ze swoimi mocami produkcyjnymi. Ponadto, okres wiosenno-letni jest tradycyjnie słabszy dla rynku meblowego, który jest głównym odbiorcę produktów segmentu.

 

W segmencie Inna działalność chemiczna pewne ożywienie rynkowe na przełomie roku 2023 i 2024 wciąż nie przesądza o trwałej poprawie sytuacji. Natomiast pozytywnie na segment mogą wpłynąć cła antydumpingowe ustanowione przez Komisję Europejską.

 

Gdybym miał wysnuć ogólne wnioski z obecnej sytuacji w naszych biznesach, to wskazałbym na potrzebę dużej elastyczności. Warunki rynkowe dynamicznie zmieniają się, Grupa musi się do nich szybko dostosowywać. Sytuacja makroekonomiczna jest nadal złożona. Trudno przewidywać, jakie będą przyszłe trendy rynkowe.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Mimo niższych wyników Spółka podzieliła się zyskiem za 2023 rok?

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Taka była finalna decyzja akcjonariuszy, spójna z resztą z wcześniejszą rekomendacją Zarządu i RN.
Od początku obecności na giełdzie dzieliliśmy się zyskiem z inwestorami. Inwestycja w nasze akcje „wiernym” inwestorom zwróciła się już i to ponad dwukrotnie. Dla przypomnienia cena na debiucie giełdowym była na poziomie 33 zł.

 

W ubiegłym roku kwota dywidendy była najwyższa z dotychczasowych. W tym roku akcjonariusze otrzymają 6,70 zł na jedną akcję.

Obrazek użytkownika Rafał Zdon
Rafał Zdon

Dziękuję bardzo Państwu za udział w dzisiejszym czacie. Starałem się jak najlepiej wyjaśnić kwestie, o które pytaliście. Państwa pytania koncentrowały się na obecnej sytuacji, jednak warto na zakończenie dzisiejszego spotkania jednocześnie też podkreślić pewną generalną cechę naszego biznesu. Od lat nasza działalność jest zdywersyfikowana i historycznie dywersyfikacja była dla nas wsparciem. Obserwując rynki długofalowo, koniunkturę na nich charakteryzuje pewna sinusoida. Dostarczamy produkty dla wielu branż i to postrzegamy jako nasz atut.

 

Jeszcze raz dziękuję Państwu za dzisiejszą aktywność a w przypadku dodatkowych pytań, zapraszam do serwisu relacji inwestorskich PCC Rokita (https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/) lub do kontaktu poprzez e-mail na adres ir.rokita[at]pcc[dot]eu.

 

Zachęcam również do lektury całego raportu za Iq2024, który można pobrać spod adresu: https://www.pccinwestor.pl/pcc-rokita/raporty/raporty-okresowe/raport-kw...

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost