"Naszym celem w nadchodzących latach jest powrót do regularnego wypłacania dywidend" - relacja z czatu z CFO Agora S.A.
Obrazek użytkownika Czaty
28 mar 2024, 13:23

"Naszym celem w nadchodzących latach jest powrót do regularnego wypłacania dywidend" - relacja z czatu z CFO Agora S.A.

W czwartek, 28 marca 2024 r. odbył się czat inwestorski z CFO Agora S.A. Tematem przewodnim spotkania były wyniki finansowe spółki za IV kwartał 2023 roku.

W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób, a przedstawicielka spółki odpowiedziała na prawie 30 pytań. Zapraszamy do lektury całej relacji z czatu.

Obrazek użytkownika Janusz Maruszewski
Janusz Maruszewski

Zapraszamy na czat inwestorski z CFO Grupy Agora S.A., na którym rozmawiać będziemy o wynikach finansowych spółki za IV kwartał 2023 roku.

 

Spotkanie rozpocznie się w czwartek, 28 marca 2024 r. o godz. 12:00. Już teraz zachęcamy do zadawania pytań za pośrednictwem poniższego formularza.

 

W przypadku chęci zadania kilku pytań, prosimy je zadawać pojedynczo i za każdym razem klikać przycisk "Wyślij". Ułatwi to przedstawicielom spółki odpowiadanie na pytania.

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na czacie inwestorskim. Przez najbliższą godzinę będę odpowiadać na Państwa pytania. Zachęcam do ich zadawania.

Obrazek użytkownika Paweł Warpechowski
Paweł Warpechowski

Jak jest polityka dywidendowa firmy Agora.
Z informacji dostępnych publicznie, wnoszę że będzie ona bardzo zadowalająca akcjonariuszy.

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Zgodnie z naszą polityką dywidendową obowiązującą od 2005 r. Spółka zobowiązała się do wypłaty dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję. Przez ostatnie 3 lata dywidenda nie była jednak wypłacana ze względu na notowanie przez Agorę straty netto we wskazanym okresie. W 2023 r. faktycznie udało nam się osiągnąć skonsolidowany zysk netto natomiast duża jego część wynika ze zdarzeń jednorazowych, z których nie wynikały realne wpływy gotówkowe. Ponadto, Grupa w dalszym ciągu odbudowuje się po pandemii oraz planuje nabycie pozostałych udziałów Eurozetu. Naszym celem w nadchodzących latach jest jednak powrót do regularnego wypłacania dywidend.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy w tym roku sfinalizujecie zakup reszty pakietu EuroZet? Czy to się będzie wiązało z koniecznością pozyskania jakiegoś dodatkowego finansowania?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Tak, planujemy zrealizować opcję nabycia pozostałych udziałów w Eurozet jak w najszybszym terminie i sfinansować ją długiem.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki udział w przychodach ma współpraca ze spółkami Skarbu Państwa?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Przed 2015 rokiem przychody reklamowe ze spółek skarbu państwa stanowiły 3-4% przychodów reklamowych grupy. Po 2015 roku udział wspomnianych przychodów zaczął istotnie spadać, a w ostatnich latach wynosił mniej niż 1% łącznych przychodów reklamowych grupy. Mamy nadzieję, że w tym zakresie wrócimy do normalności. Chciałam jednak zaznaczyć, ze w ostatnich latach wysokość wydatków reklamowych spółek skarbu państwa była nierynkowo wysoka.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak Państwo się zapatrują na ten rok jeśli chodzi o Kina, czy spodziewacie się dalszego wzrostu frekwencji?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Zakładamy utrzymanie się frekwencji na podobnym poziomie jak w 2023 r. Przewidujemy tak, ponieważ frekwencja w ubiegłym roku była istotnie wyższa od naszych szacunków. Wpływ na to miała duża liczba widzów na filmach Oppenheimer i Barbie. Niestety w tym roku nie ma aż tak dużych premier, głównie w efekcie strajku aktorów i scenarzystów, który spowodował przesunięcie niektórych filmów na 2025 rok.
Nie mniej początek roku jest bardzo dobry, dużo lepszy niż się spodziewaliśmy. Szczególnie spoglądając na popularność polskich filmów. Szczególnie popularna była Akademia Pana Kleksa, która dobiła niemal do 3 mln widzów, będąc najpopularniejszym polskim filmem od czasów wybuchu pandemii. Mniejsze, aczkolwiek wciąż dobre wyniki frekwencyjne odnotowały 2 kolejne nasze filmy, a więc 5 część Kogla Mogla oraz Sami Swoi: Początek. Wyjątkowo pozytywnie zaskoczyło nas wynik otwarcia filmu dokumentalnego o Buddzie, znanym polskim youtuberze. W przypadku filmów z Hollywood w pierwszym półroczu hitem bez wątpienia jest druga część „Diuny”. W trzecim kwartale spodziewamy się dobrych wyników kolejnej odsłony „Minionków”. Większość widzów najbardziej ucieszy jednak na drugą część „Gladiatora”, bo to bardzo długo oczekiwany film i mamy nadzieję, że Ridley Scott znów pozytywnie zaskoczy widzów. Premiera jest planowana w czwartym kwartale 2024 roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jak przebiega restrukturyzacja kosztowa w segmencie prasa, kiedy planowany jest koniec i czy koszty tej restrukturyzacji zostaną ujęte już w całości w 1Q2024?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Proces restrukturyzacji w segmencie Prasa Cyfrowa i Drukowana oraz pionie Gazeta.pl praktycznie zostanie zakończony w I kwartale br. O jego zakończeniu oraz ostatecznych efektach poinformujemy stosownym komunikatem. Koszty restrukturyzacji będą widoczne w wynikach I kwartału tego roku.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Ile przestrzeni do wzrostu zyskowności w Eurozet Pani widzi?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Nie publikujemy prognoz wyników dla poszczególnych segmentów, spółek jak i całej Grupy. Chciałabym jednak nadmienić, że widzimy pole do poprawy marży EBITDA w segmencie Radio po finalizacji przejęcia pozostałych udziałów w spółce Eurozet. Zakładamy dalszy wzrost udziału naszych stacji w słuchalności, co powinno również wpłynąć na wzrost przychodów. Finalizacja transakcji pozwoli nam również istotnie zoptymalizować koszty operacyjne segmentu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jaki był wynik samego Eurozet za 2023 rok?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Wynik grupy Eurozet pokazywany w skonsolidowanych sprawozdaniach Grupy Agora wynosi 27,7 mln zł i obejmuje okres konsolidacji od 1 marca 2023 r. Natomiast wynik jednostkowy spółki Eurozet wyniósł 29,6 mln zł i także odnosi się on do wspomnianego okresu konsolidacji od 1 marca. Pełne wyniki finansowe spółek z grupy Eurozet będą dostępne w KRS po publikacji rocznych sprawozdań finansowych

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

W jaki sposób zamierzacie Państw sfinalizować i sfinansować zakup pozostałego pakietu w Eurozet? Jaka kwota będzie na to potrzebna i w jaki sposób chcecie ją pozyskać?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Transakcję zamierzamy zrealizować dzięki finansowaniu dłużnemu. Zgodnie z podpisanym pod koniec listopada aneksem do umowy wspólników cena za pakiet 49% udziałów w spółce Eurozet została ustalona na w przedziale 38,75-40,00 mln EUR. Szczegóły dotyczące sposobu ustalenia ceny nabycia znajdą Państwo w poniższym raporcie bieżącym: https://www.agora.pl/36-2023-zakonczenie-negocjacji-i-podpisanie-aneksu-...

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Czy w 2024 roku możliwe jest powtórzenie wyniku kin z 2023 roku? Jakie tendencje widzicie w 1Q2024?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

W zakresie frekwencji zakładamy utrzymanie się zeszłorocznego poziomu. Widzimy możliwości ewentualnych podwyżek cen biletów, natomiast branża kinowa będzie dotknięta wzrostem kosztów operacyjnych, w tym głównie płacy minimalnej i wzrostu cen energii. W związku z tym powtórzenie wyniku z 2023 roku będzie bardzo trudne.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Czy planujecie podwyżki cen biletów w 2024?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

W zeszłym roku dokonaliśmy kilkunastu korekt. Cały czas obserwujemy, jak wyglądają zachowania konsumenckie oraz, jak i w jakich grupach cenowych widzowie kupują i najchętniej korzystają z promocji, a przy tym oczywiście obserwujemy działania konkurencji. W wyniku tych analiz podnosimy ceny, ale zdarzyły się też obniżki. Podobnie będzie zapewne także w 2024 roku. Widzimy jednak przestrzeń do potencjalnych podwyżek. Szczególnie, że dotychczasowy wzrost przychodów ciągle nie pokrył wzrostu kosztów w branży kinowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Czy w tym roku macie w planie otwieranie nowych kin?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

W 2024 r. nie planujemy otwierać nowych kin.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Czy w zakresie segmentu kina widać na horyzoncie jakieś ryzyka?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Z pewnością istotnymi czynnikami ryzyka są rosnąca baza kosztowa, głównie energii i zatrudnienia, ciążące zadłużenie zaciągnięte w trakcie pandemii oraz wolniejsza odbudowa frekwencji. Jednakże sprawnie zarządzamy wspomnianymi ryzykami, co widać po wynikach segmentu. Do niedawna jako ryzyko identyfikowaliśmy również konkurencję ze strony platform streamingowych. Teraz już widzimy, że zagrożenie to nie jest aż tak istotne, a kino nadal pozostaje jednym z popularniejszych sposobów spędzania wolnego czasu, a same platformy streamingowe notują kilkukrotnie lepsze wyniki na filmach, które wcześniej były promowane i wyświetlane w kinach.

Obrazek użytkownika Anonim
Grzegorz

Na ile korzystny dla całej grupy jest spadek kursu EUR i USD? Czy to jakoś wpływa na wyniki?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Przede wszystkim powoduje ona spadek kosztów segmentu Film i Książka, bowiem większość umów najmu lokali sieci Helios jest rozliczana w EUR. Ma również wpływ na spadek kosztów segmentu Prasa Cyfrowa i Drukowana (koszty papieru są rozliczane w EUR) Zgodnie z MSSF 16 umowy najmu w kinach wliczają się w leasing w związku z czym spadek kursu EUR/PLN oznacza zmniejszenie zobowiązań z tego tytułu ujętych w bilansie oraz odnotowanie dodatkowych przychodów finansowych wynikających ze zmiany różnic kursowych wspomnianych zobowiązań leasingowych. W 2023 r. wynik per saldo z tytułu różnic kursowych wyniósł 39,5 mln zł (w tym 38,2 mln zł wynikające z MSSF 16).

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Od którego momentu zeszłego roku są konsolidowane wyniki Eurozet w wyniku Grupy?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Eurozet jest konsolidowany od 1 marca 2023 r.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są plany w zakresie Eurozet? Mam tutaj na myśli ew. reorganizację, cele przychodowe i w zakresie zyskowności?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

W dużej mierze odpowiedzieliśmy już na to pytanie. W skrócie, widzimy potencjalne korzyści po stronie wzrostu przychodów. Optymalizacje kosztowe (mniejsze niż synergie przychodowe) będą widoczne w długim terminie, po przejęciu 100% udziałów w spółce Eurozet.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Jakie korzyści strategiczne i finansowe spółka Agora oczekuje osiągnąć dzięki potencjalnej sprzedaży udziałów w Step Inside?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Negocjacje dot. sprzedaży udziałów w Step Inside dopiero się rozpoczęły i jest za wcześnie aby przesądzać o ich wyniku. Potencjalna transakcja miałaby na celu usystematyzowanie struktury grupy i skupienie się na core’owej działalności.

Obrazek użytkownika Anonim
Piotr

Czego oczekuje zarząd po zmianach we władzach krajowych? Co może mieć największy wpływ na biznes?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Zmiana rządu niesie ze sobą istotne ograniczenie ryzyka prawnego oraz politycznego dla całego rynku mediów w Polsce. Będziemy mogli prowadzić biznes oraz rozwijać się bez obawy, że którekolwiek z naszych działań zostanie bezprawnie ograniczone, a nasi dziennikarze będą mogli wykonywać swoją pracę bez groźby nałożenia kary na redakcje. Liczymy na powrót normalności na rynku reklamowym. Jest jednak za wcześnie, aby mówić o konkretnych liczbach. Mam nadzieję, że skończy się kartelowa zmowa spółek skarbu Państwa przeciwko Agorze.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Jakie są główne cele i plany rozwoju grupy na najbliższe lata, zwłaszcza w kontekście poprawy warunków rynkowych?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Zamierzamy się skupić na naszych core'owych biznesach. Główną inwestycją będzie przejęcie kolejnego pakietu udziałów w Eurozecie. Temat naszych kierunków strategicznych jest omówiony w prezentacji, którą opublikowaliśmy 28 kwietnia 2023 r. Link do materiałów: https://www.agora.pl/kierunki-i-cele-rozwojowe

Obrazek użytkownika Anonim
J. K.

Co w tym roku może być drajwerem wzrostu wyniku. Czy po pierwszym kwartale możemy spodziewać się już jeszcze lepszych wyników?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Nie podajemy prognoz finansowych, nawet krótkoterminowych. Po I kwartale widzimy duże wzrosty rynku kinowego i reklamy radiowej.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Kiedy przewidujecie koniec negocjacji w sprawie zwolneń i czy jak skończą się pozytywnie to kiedy będą widoczne w wynikach?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Negocjacje w sprawie zwolnień już się zakończyły. Koszty restrukturyzacji praktycznie w całości obciążą wyniki I kwartału br.

Obrazek użytkownika Anonim
Rafał

Czy są prowadzone rozmowy z bankami w sprawie wykupu pozostałych udziałów Eurozet czy będzie kolejne wykupienie częściowe cczy od razu całość?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Wielokrotnie wspominaliśmy, że pozostałe udziały w Eurozecie planujemy nabyć jak najszybciej. De facto warunki umowy z udziałowcem mniejszościowym Eurozetu przewidują całościowy wykup pakietu.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy widzą państwo już w tym kwartale lub w tym roku pozytywne zmiany jeśli chodzi o budżety ze spółek Skarbu Państwa?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Potencjalne zmiany w wydatkach spółek skarbu państwa będą widoczne w dłuższym terminie. W tym momencie dopiero rozpoczynają się zmiany w spółkach skarbu państwa.

Obrazek użytkownika Anonim
MarekB

Który segment powinien być motorem wzrostu Agory w perspektywie ~12 miesięcy?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Naszym zdaniem będą to najsilniejsze biznesy Agory, a więc działalność kinowa, radiowa oraz Reklama Zewnętrzna.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy Agora z racji posiadania kin realizuje też produkcje własne albo koprodukcje?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Jak najbardziej. W skład Grupy Agora wchodzi spółka Next Film, jeden z czołowych polskich producentów i dystrybutorów filmowych. Na naszym koncie są zarówno produkcje własne (np. film Johnny) jak dystrybucja filmów produkowanych przez innych producentów. W tym obszarze mamy bardzo duże sukcesy. 3 filmy dystrybuowane przez nas w pierwszych dwóch miesiącach były w TOP3 filmów w Polsce pod kątem frekwencji, a nasza koprodukcja Akademia Pana Kleksa znalazła się w TOP20 najpopularniejszych filmów na świecie.

Obrazek użytkownika Anonim
Gość

Czy jesteście zainteresowani wzrostem w DOOH?

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Tak, jest to jeden z naszych istotnych i strategicznych kierunków rozwoju w obszarze OOH.

Obrazek użytkownika Anna Kryńska-Godlewska
Anna Kryńska-Godlewska

Bardzo serdecznie dziękujemy za liczny udział w czacie. Staraliśmy się odpowiedzieć na jak najwięcej z zadanych pytań. Gdyby pojawiły się jakieś dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo pod wskazanym linkiem: https://www.agora.pl/dla-inwestorow. Znajdą tam Państwo również nasze materiały inwestorskie. Zachęcamy do zapoznania się z nimi

Zostaw swój e-mail: przypomnimy Ci o zbliżającym się czacie, na kilka minut przed jego rozpoczęciem

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost