Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Strefa euro z rekordową inflacją. W Estonii wskaźnik CPI sięga już ponad 22%!

Inflacja nie tylko w Polsce i w USA, ale również w całej strefie euro przekroczyła oczekiwania i osiągnęła rekordowy poziom. W 19 krajach strefy euro poszła w górę do 10,7%, gdzie konsensus wynosił 10,2%. Dane z Eurostatu pokazały, że inflacja w Niemczech, Włoszech i Francji wzrosła najbardziej. We wrześniu strefa euro notowała inflację na poziomie 9,9%.

Najbardziej dotknięte inflacją są kraje bałtyckie. Roczna stopa inflacji utrzymuje się na poziomie powyżej 20%. Liderem tabeli jest Estonia z 22,4%. To wynika z faktu, że te kraje są szczególnie narażone na wahania na rynkach energetycznych. Jak policzył Eurostat, ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych wzrosły w Estonii o 154% od połowy 2021 do połowy 2022, a na Litwie ponad 110% w tym okresie.

Rekordowy poziom inflacji w strefie euro wskazuje na dalsze podwyżki stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. Motorem wzrostu wskaźnika cen konsumpcyjnych to ceny żywności oraz importowanych towarów przemysłowych. Według szacunków Eurostatu, największy udział we wzroście mają ceny energii, które są wyższe o 41,9% r/r. Ceny żywności, alkoholu i papierosów to wzrost o 13% r/r. 

Roczna inflacja we Francji wynosi 7,1% - odnotowała najmniejszy wzrost. Liderem są Włochy, gdzie inflacja jest już na poziomie 12,8% i odnotowały największy, bo 4% skok w skali miesiąca. 

Europejski Bank Centralny goni FED i podwyższa stopy procentowe 0.75 pb

Europejski Bank Centralny celuje w 2% inflacji

Takie wyniki nie pozostawiają wątpliwości. Europejski Bank Centralny od 3 miesięcy prowadzi ostrą politykę podnoszenia stóp procentowych kończąc z ponad 10-letni okres ujemnych stóp procentowych. Jednak rynki zaczęły oczekiwać spowolnienia podwyżek stóp, ponieważ zbliża się recesja, a ceny gazu spadły z rekordowych poziomów. Najbardziej niepokojącym faktem jest to, iż wzrost cen bazowych przyspiesza, co wskazuje na ryzyko utrwalenia wysokiej inflacji.  

 

Jak wyliczają ekonomiści, końcowa stopa ECB ma osiągnąć szczyt na poziomie 3,0% w 2023 roku. Następne posiedzenie EBC odbędzie się 15 grudnia. Szereg nowych danych z gospodarki oraz decyzja FED z 2 listopada mogą wpłynąć na decyzję EBC bardziej, niż poniedziałkowe dane makroekonomiczne.

Elon Musk właścicielem Twittera, jako nowy CEO zwalnia dotychczasowe kierownictwo

 

udostępnij: