Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Powołano zespół ds. wydzielenia aktywów węglowych w energetyce [Briefing]

Informacja dnia

W MAP powołano Zespół do spraw wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych Skarbu Państwa.

Do jego zadań należy:
- analiza uwarunkowań wydzielenia aktywów węglowych ze spółek, z udziałem Skarbu Państwa sektora energetycznego,
- współpraca ze spółkami w zakresie wypracowania założeń, kierunków oraz metod przeprowadzenia wydzielenia,
- opracowanie rekomendacji w zakresie koniecznych lub zalecanych zmian legislacyjnych nakierowanych na przeprowadzenie wydzielenia,
- oraz ustalenie kręgu podmiotów odpowiedzialnych za realizację wydzielenia oraz podziału zadań pomiędzy te podmioty.

Przewodniczącym Zespołu jest osoba wskazana przez ministra, czyli Sekretarz albo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, zastępcę przewodniczącego wyznacza Minister Przemysłu. Pozostali członkowie zespołu to Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz osoby delegowane z MAP.

Nagłówki i informacje warte uwagi

X files 

Inwazja Rosji na Ukrainę w 2023 r. odstraszyła światowe rynki od Chin, prowadząc do bezprecedensowych odpływów towarów (decoupling). Trend się jednak powoli odwraca i coraz więcej inwestycji powraca do Państwa Środka. 

https://x.com/robin_j_brooks/status/1788961583869104153

udostępnij: