Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

TGE podsumowuje rynek energii w kwietniu

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w kwietniu 2024 r. o 34,1 proc. względem marca br. oraz o 54,3 proc. względem kwietnia roku poprzedniego, do poziomu 12,8 ktoe.


Energia elektryczna 

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2024 r. 9 198 460 MWh, co oznacza spadek o 17,5 proc. w stosunku do kwietnia 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu br. na poziomie 357,93 zł/MWh i jest to wzrost o 31,76 zł/MWh w porównaniu do marca br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową  w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w kwietniu 2024 r. 466,97 zł/MWh, co stanowi wzrost  o 23,80 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu 2024 r. transakcje o wolumenie 9 457 393 MWh,  co stanowi wzrost r/r o 10,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 140,66 zł/MWh i jest o 3,10 zł/MWh wyższa względem miesiąca poprzedniego. 

Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła  w kwietniu br. 174,19 zł/MWh, czyli o 16,38 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował  się w kwietniu br. na poziomie 1 669 784 MWh, co stanowi spadek r/r o 20,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 42,67 zł/MWh  i jest to spadek o 4,30 zł/MWh względem marca 2024 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w kwietniu br. o 54,3 proc. r/r, do poziomu 12 800 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 395,03 zł/toe,  co oznacza wzrost względem marca br. o 230,42 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w kwietniu  2024 r. 4 919 166 MWh, co oznacza wzrost o 31,7 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,59 zł/MWh i stanowi to spadek o 2,29 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W kwietniu 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Tagi

udostępnij: