Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Zabezpieczenie strategicznych dostaw energii: Veolia dostarcza energię elektryczną do kluczowych portów lotniczych w Polsce w 2024 roku

Veolia Energy Contracting Poland (VECP), spółka będąca platformą sprzedaży i zakupu energii dla spółek w Grupie Veolia w Polsce, wygrała kilka przetargów na dostawy energii elektrycznej w 2024 roku do kluczowych portów lotniczych w Polsce. Do nowych klientów Veolii należą: Lotnisko Chopina w Warszawie, Port Lotniczy Warszawa-Radom oraz Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost, należące do Polskich Portów Lotniczych (Polskie Porty Lotnicze S.A., PPL S.A.). Dodatkowo Veolia została również wybrana w przetargu na dostawy energii elektrycznej dla Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A., właściciela portu lotniczego Katowice-Pyrzowice, a także do portu lotniczego im. Władysława Reymonta w Łodzi.


Zawarte na 2024 r. umowy na dostawy energii elektrycznej umacniają pozycję Veolia Energy Contracting Poland jako wiarygodnego partnera na rynku krytycznej infrastruktury komunikacyjnej i podmiotów ją obsługujących, zapewniającego dostęp do konkurencyjnych cen energii. Oprócz atrakcyjnych warunków handlowych, Veolia gwarantuje również indywidualne podejście do obsługi, w tym wsparcie klienta w dokonywaniu dynamicznych zakupów w oparciu o rynek terminowy.

Kontrakty na dostawy energii do portów lotniczych należących do Polskich Portów Lotniczych (Lotnisko Chopina w Warszawie, Warszawa – Radom i Zielona Góra – Babimost) obejmują cały rok 2024 i opiewają na łączny wolumen sprzedaży 66 000 MWh, co odpowiada zużyciu energii elektrycznej przez 20,4 mln polskich gospodarstw domowych w ciągu jednego roku. Energia elektryczna popłynie łącznie do 9 punktów poboru, zasilając infrastrukturę w celach usługowych.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., będące właścicielem Portu Lotniczego Pyrzowice, zakontraktowało energię na okres od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r., obejmując jeden punkt poboru energii o wolumenie sprzedaży 14 000 MWh. Z kolei Port Lotniczy Łódź zakontraktował 2 800 MWh w całym 2024 roku.

"Veolia kontynuuje swoje zaangażowanie na rzecz zapewnienia stabilności energetycznej, wspierając rozwój infrastruktury lotniczej w Polsce, a także innych kluczowych sektorów gospodarki. Międzynarodowe doświadczenie Veolii, kompleksowe rozwiązania oraz doświadczeni eksperci rynku energii i gazu gwarantują wysoką jakość współpracy i obsługi klienta, dzięki czemu nasi partnerzy mogą skoncentrować się na efektywnym prowadzeniu swojej działalności biznesowej" - mówi Krzysztof Zamasz, członek zarządu, dyrektor handlowy Grupy Veolia w Polsce.

Veolia Energy Contracting Poland jest platformą sprzedaży i zakupu energii i gazu, a także ważnym graczem na rynku oferującym kompleksowe portfolio usług i produktów dla klientów biznesowych, samorządów i instytucji publicznych. Veolia gwarantuje stabilne warunki dostaw niezależnie od sytuacji rynkowej oraz możliwość zakupu energii ze źródeł odnawialnych. Veolia jest obecna na Towarowej Giełdzie Energii, a także oferuje sprzedaż energii elektrycznej w ramach umów PPA.

O Grupie Veolia

Grupa Veolia dąży do tego, aby stać się firmą wzorcową w zakresie transformacji ekologicznej. Grupa, obecna na pięciu kontynentach. Zatrudnia prawie 213 000 pracowników, projektuje i wdraża użyteczne, praktyczne rozwiązania w zakresie zarządzania wodą, odpadami i energią, które przyczyniają się do radykalnej zmiany obecnej sytuacji. Poprzez swoje trzy uzupełniające się działania, Veolia pomaga rozwijać dostęp do zasobów, chronić dostępne zasoby i je odnawiać. W 2022 roku grupa Veolia zapewniła 111 milionom mieszkańców wodę pitną i 97 milionom urządzeń sanitarnych, wyprodukowała prawie 44 miliony megawatogodzin i odzyskała 61 milionów ton odpadów. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE) osiągnęła w 2022 roku skonsolidowane przychody w wysokości 42,885 mld euro. www.veolia.com

Veolia w Polsce dąży do tego, aby stać się wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od ponad 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu w całym kraju. Opierając się na wiedzy i doświadczeniu, oferuje innowacyjne usługi dostosowane do potrzeb klientów. Inwestując w rozbudowę i modernizację infrastruktury produkcyjnej i dystrybucyjnej, a także rozwijając działania w zakresie efektywnej gospodarki energetycznej, wodno-ściekowej i odpadowej, zapewnia najwyższą jakość usług. Wpisując się w model gospodarki o obiegu zamkniętym tworzy i wdraża rozwiązania efektywne ekonomicznie i przyjazne dla środowiska przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju miast i przemysłu. 

Veolia Energy Contracting Poland (VECP) spółka multienergetyczna, centrum obrotu energią elektryczną, gazem, paliwami oraz produktami pochodnymi, tj. uprawnieniami do emisji CO2, białymi i zielonymi certyfikatami. VECP oferuje kompleksowe przyjazne środowisku portfolio usług i produktów skierowanych do klientów biznesowych oraz instytucji publicznych i państwowych. Znajdują się w nim m.in. sprzedaż energii elektrycznej i gazu, usługi bilansowania, dopasowane do potrzeb odbiorcy w ramach rynku origination, usługi w zakresie samowystarczalności energetycznej, niskoemisyjnych źródeł energii elektrycznej (OZE). energia.veolia.pl

Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna (PPL) jest wiodącym podmiotem lotniczej infrastruktury transportowej w Polsce, biorącym aktywny udział w kształtowaniu i rozwoju tego strategicznego sektora gospodarki. Jest liderem rynku, do którego należą kluczowe elementy infrastruktury państwa, gwarantujące niezakłóconą zdolność funkcjonowania podmiotów działających w branży usług lotniczych. PPL S.A. w pełni zarządza Lotniskiem Chopina w Warszawie, Lotniskiem Warszawa-Radom i Portem Lotniczym Zielona Góra-Babimost. Polskie Porty Lotnicze Spółka Akcyjna to również podmiot dominujący Grupy Kapitałowej PPL (GK PPL). Posiada udziały lub akcje 17 spółek m.in. zarządzających portami lotniczymi. W skład grupy kapitałowej PPL wchodzą wyspecjalizowane spółki świadczące obsługę pasażerów, towarów i samolotów na polskich lotniskach oraz podmiot prowadzący działalność pozalotniczą. Spółka jest własnością Skarbu Państwa.

Pierwszy elektryczny samolot wzbił się w powietrze. Kiedy możemy spodziewać się lotów na skalę komercyjną?

udostępnij: