Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert europejski: Komisja Europejska kończy prace nad poprawą przejrzystości i wiarygodności ratingów ESG

W połowie czerwca br. Komisja Europejska oficjalnie zaprezentowała projekt rozporządzenia ws. przejrzystości i uczciwości działań związanych z oceną środowiskową, społeczną i ładem korporacyjnym (ESG). Jest to jeden z kluczowych elementów przedstawionej w 2021 r. „Strategii zrównoważonego finansowania”, którego celem jest poprawa wiarygodności, przejrzystości oraz porównywalności ratingów branych pod uwagę przy ocenie m.in. możliwości udzielania zewnętrznego finansowania przez banki. 


Obszar legislacyjny: 

Jak informuje Komisja Europejska: „Inwestowanie uwzględniające czynniki ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych (tzw. zrównoważonych) staje się ważną częścią głównego nurtu finansów. Fundusze inwestycyjne o zrównoważonych cechach lub celach znacznie wzrosły pod względem liczby, wielkości i rodzaju kapitału, który przyciągają. W tym kontekście rozwinął się ekosystem inwestycji ESG, obejmujący między innymi dostarczanie ratingów ESG. Takie ratingi ESG są sprzedawane jako dostarczające opinii na temat ekspozycji spółki lub podmiotu na czynniki środowiskowe, społeczne i/lub związane z ładem korporacyjnym oraz ich wpływu na społeczeństw”. 

Wymienione przez Komisję Europejską ratingi mają coraz większy wpływ na funkcjonowanie rynków kapitałowych i zaufanie inwestorów do zrównoważonych produktów. W szczególności, odgrywają istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu unijnego rynku zrównoważonego finansowania, zapewniając krytyczne źródła informacji dla strategii inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem i obowiązków informacyjnych inwestorów i instytucji finansowych. Są one również wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, które starają się lepiej zrozumieć zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju i możliwości związane z ich działalnością lub działalnością ich partnerów, a także w celu porównania z innymi przedsiębiorstwami. 

Masz biznes na bakier z ekologią? Będziesz płacić – zadba o to Komisja Europejska

Komisja Europejska oczekuje, że: „rynek ratingów ESG będzie nadal znacząco rósł w nadchodzących latach. Wzrost popytu na ratingi ESG wynika ze zmieniającego się charakteru ryzyka dla firm, rosnącej świadomości inwestorów na temat finansowych implikacji tego ryzyka oraz wzrostu liczby produktów inwestycyjnych, które wyraźnie dążą do spełnienia określonych standardów zrównoważonego rozwoju lub osiągnięcia określonych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jest to również związane z przepisami dotyczącymi zrównoważonego finansowania przedstawionymi przez UE od 2018 roku”. Jednakże organ wykonawczy UE stwierdza również, że: „obecny rynek ratingów ESG cierpi jednak na braki i nie funkcjonuje prawidłowo, a potrzeby inwestorów i ocenianych podmiotów w zakresie ratingów ESG nie są zaspokajane, a zaufanie do ratingów jest podważane. Problem ten ma wiele różnych aspektów, głównie: brak przejrzystości w zakresie cech ratingów ESG, ich metodologii i źródeł danych oraz brak jasności co do sposobu działania dostawców ratingów ESG. Ratingi ESG w niewystarczającym stopniu umożliwiają użytkownikom, inwestorom i ocenianym podmiotom podejmowanie świadomych decyzji w odniesieniu do ryzyk, skutków i możliwości związanych z ESG”. 

Ścieżka legislacyjna: 

Rozporządzenie ws. przejrzystości i uczciwości działań związanych z oceną środowiskową, społeczną i ładem korporacyjnym COM(2023)314, stanowi integralną część odnowionej strategii zrównoważonego finansowania Komisji Europejskiej przyjętej w lipcu 2021 r. W dokumencie tym znalazły się wzmianki dot. obecnie finalizowanych konsultacji publicznych ws. ratingów ESG. 

Właściwe konsultacje (kwestionariusz) odbyły się w okresie kwiecień – czerwiec 2022 r. W czerwcu br. zaś dokument został oficjalnie zaprezentowany dnia 15 czerwca br., a jego finalne konsultacje zakończą się w drugiej połowie sierpnia br.  


Za przygotowanie dokumentu oraz nadzór nad procesem konsultacji odpowiadała Dyrekcja Generalne ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych (DG FISMA), Departament ds. Rynków Finansowych (FISMA.C) oraz Wydział ds. Sprawozdawczości Przedsiębiorstw, Audytu i Agencji Ratingowych (C.1). 

Co z tego wynika? 

Komisja Europejska w opublikowanej w lipcu 2021 r. „Strategii zrównoważonego finansowania” zobowiązała się do podjęcia działań w celu poprawy wiarygodności, porównywalności i przejrzystości ratingów ESG. Rozporządzenie ma w szczególności na celu poprawę jakości informacji na temat ratingów ESG poprzez: 

  • poprawę przejrzystości cech i metodologii ratingów ESG. 

 

  • zapewnienie większej jasności w zakresie działalności dostawców ratingów ESG i zapobiegania ryzyku konfliktu interesów na poziomie dostawców ratingów ESG.  

 

To jednak nie wszystko, dokument ma również szereg celów podocznych – wśród nich należy wymienić: 

  • zdefiniowanie ratingów ESG. 

 

  • poprawę porównywalności ratingów ESG. 

 

  • ograniczenie ryzyka związanego z pseudoekologicznym i pseudospołecznym marketingiem. 

 

  • wprowadzenie proporcjonalnego nadzoru nad działalnością podmiotów nadających ratingi ESG (nadzór unijnego regulatora tj. ESMA). 

 

W ocenie Komisji Europejskiej, realizacja powyższych działań umożliwi ocenianym podmiotom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem ESG i wpływu ich działalności. Jednocześnie dostawcy ratingów ESG zachowają pełną kontrolę nad stosowanymi metodologiami i nadal będą niezależni w ich wyborze, aby zapewnić dostępność różnorodnych podejść na rynku ratingów ESG (tj. ratingi ESG mogą różnić się między sobą i obejmować różne obszary). 

Alert europejski: Koniec z ekofałszerstwami. Dyrektywa ws. „greenwashingu” na półmetku prac

udostępnij: