Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Nowe cele Grupy Recykl - ekspansja, innowacje i dwucyfrowa marża netto

Recykl, wiodący gracz w sektorze recyklingu opon, szykuje się do aktualizacji swojej strategii, koncentrując się na ekspansji poprzez akwizycje i ambitnym celu osiągnięcia dwucyfrowej marży netto. Spółka kontynuuje inwestycje w dziedzinę sztucznej inteligencji, jednocześnie kierując się ku niezależności energetycznej.


Grupa Recykl specjalizuje się w kompleksowym gospodarowaniu odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Jej głównym obszarem działalności jest ich odbiór, a następnie przetwarzanie ich w wysokiej jakości granulat gumowy. 

Produkowany w ten sposób materiał znajduje zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, przyczyniając się do zrównoważonego wykorzystania surowców. Ponadto, spółki z Grupy oferują kompleksowe usługi recyklingu i odzysku zużytych opon, wspierając jednocześnie producentów i importerów w prowadzeniu rozliczeń z tytułu opłaty produktowej.

Aktualizacja strategii

W 2021 roku Grupa Recykl ogłosiła swoją długoterminową strategię rozwoju, zakładającą cele do roku 2030. Jednak w listopadzie br. prezes Maciej Jasiewicz poinformował o planowanej aktualizacji, z naciskiem na osiągnięcie dwucyfrowej marży netto do 2024 roku.

"Zrealizowaliśmy, w przewidzianym harmonogramie lub przed terminem, wszystkie założenia inwestycyjne ze strategii, czyli rozbudowę zakładów w Śremie, Krośnie Odrzańskim i Chełmie oraz budowę farmy fotowoltaicznej, którą w grudniu będziemy włączać do użytku. W drugim-trzecim kwartale 2024 r. chcemy zaktualizować strategię, bo obecnie chcemy się rozwijać przede wszystkim przez akwizycje. Ponadto rozważamy kolejne projekty prowadzące do niezależności energetycznej” – powiedział prezes grupy, Maciej Jasiewicz.

Aktualizacja planowana na drugi lub trzeci kwartał 2024 roku skupi się głównie na rozwijaniu się poprzez akwizycje. Grupa szuka przejęć w Europie, w krajach ościennych, ale także w Polsce.

„Wstępne analizujemy rynek i konkretne podmioty z obszaru naszego biznesu podstawowego, czyli zagospodarowania zużytych opon. Zakładamy, że przynajmniej jedną z akwizycji uda się sfinalizować w 2024 r. Obecnie zakłady mamy tylko w Polsce, a chcemy też wyjść poza granice kraju i umocnić naszą pozycję rynkową w regionie CEE” – dodaje prezes.

Prezes nie określił precyzyjnie środków przeznaczonych na akwizycje ani rozmiaru potencjalnych przedsiębiorstw do przejęcia. Jednak podkreślił, że spółka zwraca uwagę na współpracę z podmiotami, z którymi miała już okazję współpracować i dostrzega możliwość synergii i wzrostu.

Zobacz także: Unimot: Przemiany na polskim rynku paliwowym - przejęcia, wyzwania i perspektywy inwestycyjne

Maciej Jasiewicz podkreśla również, że spółka realizuje założenia finansowe i rozważa ich aktualizację, biorąc pod uwagę poprawę perspektyw po trudniejszych latach 2022-2023. Przychody, które pierwotnie planowano na poziomie 1 mld zł, mogą być obecnie uznane za zachowawcze. 

Zgodnie ze strategią rozwoju do 2030 r. Recykl zakłada osiągnięcie skumulowanego zysku netto na poziomie nie niższym niż 150 mln zł. Jednocześnie grupa oczekuje, że skumulowany zysk EBITDA wyniesie co najmniej 280 milionów złotych, a przychody ze sprzedaży przekroczą 1 miliard złotych.

Ponadto planowane jest przeznaczenie 30 mln zł na dywidendę do 2030 roku, z zamiarem dążenia do wzrostu tej wartości w kolejnych latach.

"Zakładaliśmy też, że do 2030 r. przeznaczymy 30 mln zł na dywidendę. Po wypłacie dywidendy w tym roku wypłacone mamy niecałe 2 mln zł, ale założenie podtrzymujemy. Życzyłbym sobie byśmy wypłacili dywidendę także w przyszłym roku. Będzie dążyć do jej wzrostu rdr. Chcemy, by to było standardem, choć naturalnie zawsze będziemy brać pod uwagę aktualną kondycję finansową spółki, koniunkturę oraz otoczenie rynkowe” – zapowiada prezes.

Nowe inwestycje

Recykl zapowiada kolejne inwestycje, które mają wprowadzić innowacje zarówno w obszarze ochrony środowiska, jak i zwiększenia efektywności produkcji.

Jeden z najnowszych projektów grupy opiera się na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do segregacji opon. Prezes Jasiewicz podkreśla, że coraz więcej firm poszukuje materiałów o ściśle określonych parametrach, co sprawia, że sztuczna inteligencja może znacznie ułatwić proces selekcji. Finansowanie inwestycji ma być realizowane w ramach projektu SMART. Proces składania wniosków ma rozpocząć się w trzecim kwartale 2024 roku.

Zobacz także: Polenergia: Zielona rewolucja energetyczna i ekspansja na rynki zagraniczne – sukcesy, inwestycje i perspektywy rozwoju

W lutym tego roku Recykl wzmocnił swoje partnerstwo z firmą Zeppelin Systems, podpisując roczną umowę współpracy w zakresie komercjalizacji technologii mieszanek mineralno-asfaltowych Smapol.

"Podpisanie umowy było kluczowym krokiem. Nasza współpraca z firmą Zeppelin Systems będzie kontynuowana, a my planujemy podpisanie nowej umowy. Posiadamy kilka umów o poufności z partnerami, w tym z Indii, Włoch i Kazachstanu, dotyczących implementacji technologii i dystrybucji na tych rynkach. Aby umożliwić dalsze rozpowszechnianie tej technologii, konieczne jest utworzenie nowej linii produkcyjnej w zakładzie w Chełmie” – powiedział prezes spółki.

W kolejnych latach grupa planuje również rozszerzanie pozostałych linii produkcyjnych w portfolio grupy.

Otoczenie rynkowe

W kontekście otoczenia rynkowego, Recykl zwraca uwagę na dwie istotne kwestie. Po pierwsze, grupa liczy na poprawę sytuacji w branży w implementacji dyrektywy odpadowej i wprowadzenia rozporządzenia o produktach (ROP). 

Dyrektywa dotycząca gospodarki odpadami została stworzona w celu promowania bardziej zrównoważonych praktyk w zarządzaniu odpadami. Z kolei ROP skupia się na odpowiedzialności za pełny cykl życia produktu.

"Mamy nadzieję, że po zmianie władzy zaczną się rozmowy na temat implementacji dyrektywy odpadowej i wprowadzenia ROP. Zdajemy sobie sprawę, że to nie nastąpi szybko, ale liczymy przynajmniej na terminy wprowadzenia dyrektywy. W kolejnych latach to powinno się przełożyć na poprawę sytuacji wszystkich podmiotów z branży gospodarki odpadami. Generalnie patrzymy na 2024 r. optymistycznie” – tłumaczy prezes Jasiewicz.

Drugim aspektem jest obserwowany spadek sprzedaży opon, który w jasny sposób wpływa na ilość dostępnych surowców do recyklingu. Zgodnie z danymi PZPO, sprzedaż opon do samochodów osobowych w trzecim kwartale 2023 roku była niższa o 10% rdr.

"Spadki sprzedaży opon są znaczące, a co za tym idzie, jest mniej opon do recyklingu. Nie zaburza to naszej działalności, bo ok. 30-35 proc. surowca importujemy. Może to jednak zmienić sytuację w obszarze konkurencji” – ocenił prezes.

Wyniki po trzech kwartałach 2023 r.

W trzecim kwartale spółka odnotowała wzrost przychodów, osiągając kwotę 32,1 mln zł. To o 20,7% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, przewyższając wynik o 5,5 mln zł. Choć nie udało się osiągnąć rekordowych wyników z drugiego kwartału, różnica wyniosła jedynie 0,8 mln zł.
Wzrost obrotów przełożył się na zysk ze sprzedaży w wysokości 3,9 mln zł, co stanowi wzrost o 129 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem (1,7 mln zł).

Wartości EBIT i EBITDA również odnotowały wzrost, odpowiednio o 57,2% do 1,35 mln zł i o 44,3% do 2,2 mln zł.

"Po wynikach za trzy kwartały widać, że jesteśmy na ścieżce wzrostu. Na poziomie EBITDA w ciągu ostatnich czterech kwartałów wypracowaliśmy 28,5 mln zł EBITDA. Mam nadzieję, że odczyt w czwartym kwartale 2023 r. pozwoli poprawić tę wartość” – ocenia prezes.
"Zakładamy, że czwarty kwartał będzie dobry. Niepokoi nas poziom marż, ale to jest związane z kosztami – stąd też decyzja o budowie farmy fotowoltaicznej. Dzięki inwestycjom mamy nadzieję, że uda się poprawić rentowność, bo obecny poziom marży netto - 6-7 proc. - nie jest dla nas satysfakcjonujący, chcielibyśmy dojść do dwucyfrowego poziomu. To jest nasz cel na 2024 r.” – dodaje.

Zobacz także: ZE PAK z dobrymi wynikami, ale transformacja spółki może się skomplikować po wyborach

Świadoma spółka

Recykl wyznacza sobie strategiczne cele związane z aktywnym zaangażowaniem w działania prośrodowiskowe. Kluczowym elementem ich strategii jest rozwijanie marki opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju oraz aktywny udział w realizacji europejskiej strategii redukcji emisji CO2 i śladu węglowego. 

Po zakończeniu budowy farmy fotowoltaicznej w zakładzie w Śremie, firma planuje kontynuować inwestycje w obszarze energii odnawialnej, widząc w tym również szansę na poprawę marż. Prezes podkreśla, że niezależność energetyczna jest celem istotnym z punktu widzenia kosztów, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że energia stanowi ponad 20% kosztów operacyjnych.

Dodatkowo, grupa angażuje się w proekologiczną współpracę z Rekoplast Kompozyt, wykorzystując swój produkt, SBR Green Gran jako bazę do produkcji gumowych mat. Inicjatywa doskonale wpisuje się w model Europejskiego Zielonego Ładu, który opowiada się za gospodarką opartą na obiegu zamkniętym.
Grupa planuje także wprowadzić raportowanie ESG od 2025 roku.

"Liczymy na to, że w ślad za raportowaniem niefinansowym pójdą określone korzyści związane z finansowaniem inwestycji zrównoważonego rozwoju” – tłumaczy prezes.

Co z debiutem na GPW

Recykl figuruje na rynku NewConnect od 2011 roku, jednak spółka rozważa przeniesienie swoich notowań na rynek główny GPW. Jak zaznaczył prezes, planowane przeniesienie ma być zrealizowane dopiero w perspektywie kilku lat. 

"Od lat planujemy przejście na główny rynek GPW, ale dopiero od 2023 r. nasze sprawozdania będą w standardzie MSR, więc możliwość zmiany rynku będzie za kilka lat. Chcemy być gotowi” – powiedział Jasiewicz.

Zobacz także: Słaba kondycja funduszy ESG w 2022 r. na globalnych rynkach finansowych
udostępnij: