Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Nowy podatek od emisji obejmie polskie domy i samochody. Będziemy płacić więcej, aby ochronić planetę

W najbliższych latach właściciele budynków w Polsce będą musieli płacić opłatę za emisję dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych. Ta nowa regulacja, wynikająca z wdrażania unijnego systemu ETS 2, wprowadzi opłaty dla sektora mieszkalnego podobnie jak dzieje się to już w sektorze energetycznym.

Nowe unijne regulacje wprowadzające równoległy system handlu emisjami (ETS 2) dla budownictwa i transportu zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Chodzi o przepisy, które zawiera Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2023/959 z dnia 10 maja 2023 r. a zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE. Nowy, rozszerzony system handlu emisjami zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2027.

Zobacz także: Nowe podatki dla kierowców konieczne dla uruchomienia środków z KPO. Opłaty będą uzależnione od emisji twojego pojazdu


Droższy węgiel, gaz, LPG – winny nowy podatek

Wprowadzenie systemu ETS 2 wymusza wdrożenie podatku od emisji dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych przez budynki mieszkalne. Nowa opłata obejmie tonę emitowanego CO2, a maksymalna stawka na początku wyniesie 45 euro. Przy średniej emisji CO2 na gospodarstwo domowe (typowe M3) może to być kwota oscylująca wokół 1200 zł rocznie w przypadku węgla (gaz jest mniej emisyjny, więc kwota ta będzie niższa).

Natomiast drewno nie zostanie co prawda objęte opłatą emisyjną, istnieje jednak obawa, że także ten surowiec może podrożeć z powodu wzrostu popytu.

Będzie drożej, ale rząd uruchomi wsparcie

Aby wesprzeć gospodarstwa domowe, które nie będą w stanie samodzielnie sprostać wyższym kosztom ogrzewania, planuje się uruchomienie funduszu wsparcia na termomodernizację. Start tego funduszu przewidziany jest na rok przed wprowadzeniem opłaty emisyjnej, czyli od 2026 roku. Jednak nie są jeszcze znane szczegóły, kto będzie uprawniony do tego wsparcia i na jakich zasadach.

Program ma obejmować ogólną kwotę około 70 mld zł w ciągu pierwszych pięciu lat, co przewyższa budżet programu Czyste Powietrze.

Co z tego wynika?

Nowy podatek od emisji CO2 ze spalania paliw kopalnych w gospodarstwach domowych to wynik wdrażania w życie pakietu Fit For 55 będącego częścią tzw. unijnego Zielonego Ładu. Obejmuje on objęcie nowymi restrykcjami emisyjnymi sektorów transportowego i budowniczego. Stąd także dodatkowe podatki jakie obejmą kierowców. Chodzi o planowany na koniec 2024 roku, "podatek od nabycia samochodu" skupiający się na zasadzie "zanieczyszczający płaci". Dwa lata później planowane jest wprowadzenia podatku klimatycznego od posiadania samochodu. Jego wysokość będzie uzależniona od poziomu dwutlenku węgla i tlenków azotu w spalinach, a także ewentualnie od normy Euro, którą spełnia silnik.

 

udostępnij: