Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

W 2023 r. udział energii z OZE osiągnął globalnie 30 proc. [Briefing]

Informacja dnia

Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na świecie wzrósł w ubiegłym roku do rekordowych 30%, ponieważ wzrost energii wiatrowej i słonecznej nadal znacznie przewyższa wzrost energii z paliw kopalnych.

Tendencja ta ma przyspieszyć w tym roku, zgodnie z danymi think-tanku energetycznego Ember. Wzrost czystej energii z nawiązką zrekompensuje ogólny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, prowadząc do spadku produkcji energii z paliw kopalnych o 2% w 2024 roku.

Nagłówki i informacje warte uwagi

X files 

Zakładamy rok 2040 jako uruchomienie elektrowni jądrowej ostrożnościowo. Nasi poprzednicy zakładali rok 2032 – 2033 zbyt optymistycznie - powiedziała na EKG w Katowicach minister przemysłu Marzena Czarnecka.

https://x.com/BartSaw/status/1787830381175021651


 

udostępnij: