Skrót wiadomości - środa, 19 czerwca, 17.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 cze 2024, 17:03

Skrót wiadomości - środa, 19 czerwca, 17.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Najnowsze, czerwcowe badania Głównego Urzędu Statystycznego wskazują na przesunięcie oczekiwań konsumentów w kierunku niższej inflacji w Polsce względem poprzedniego miesiąca - wynika z danych GUS.

W czerwcu 2024 r. odnotowano poprawę obecnych nastrojów konsumenckich przy jednoczesnym pogorszeniu przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca - podał Główny Urząd Statystyczny.

Członek zarządu NBP Artur Soboń ma nadzieję na obniżki stóp procentowych w Polsce w przeciągu najbliższych miesięcy, roku lub dwóch - wynika z wypowiedzi Sobonia w OF TV.

Inflacja bazowa jest obecnie najważniejszym wskaźnikiem dla banków centralnych, a NBP również go bardzo szczegółowo obserwuje - poinformował w rozmowie z OF TV członek zarządu NBP Artur Soboń.

Ceny konsumpcyjne w Wielkiej Brytanii w maju w ujęciu rdr wzrosły o 2,0 proc. - podał w komunikacie urząd statystyczny. Analitycy spodziewali się wzrostu o 2,0 proc. wobec +2,3 proc. miesiąc wcześniej.

Na rachunku obrotów bieżących strefy euro nadwyżka (sa) w kwietniu wyniosła 38,6 mld euro - podał Europejski Bank Centralny w komunikacie.

BUDŻET, DŁUG

Komisja Europejska oceniła, że uzasadnione jest otwarcie procedury nadmiernego deficytu m.in. wobec Polski i zamierza zaproponować Radzie UE jej otwarcie w lipcu - poinformowała Komisja Europejska w środę.

Komisja Europejska przedstawiła w środę propozycję budżetu Unii na 2025 rok w wysokości 199,7 mld euro. Suma ta zostanie uzupełniona o ok. 72 mld z funduszu odbudowy. Najwięcej środków miałoby trafić na rolnictwo, rozwój regionów i zieloną transformację.

SPÓŁKI

Grupa Kęty szacuje, że zysk netto j.d. w drugim kwartale 2024 r. wyniesie 160 mln zł, co oznacza wzrost o 6 proc. rdr, a EBITDA wzrośnie o 8 proc. do 260 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Orlen opracuje własną technologię zagospodarowania dwutlenku węgla z procesów technologicznych i szacuje, że nowe rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie około 100 tys. ton CO2 rocznie, znacznie ograniczając emisje - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Oferta konsorcjum Mirbudu i Kobylarni o wartości 577,6 mln zł najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA na budowę drogi ekspresowej S11 Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica woj. opolskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna), odc. II, Siemianice - Gotartów - podał Mirbud w komunikacie.

Atende Industries otrzyma od NCBR 18,4 mln zł dofinansowania projektu "Wysoce skalowalna, rozproszona baza danych NoSQL dla krytycznych aplikacji IoT czasu rzeczywistego" - podało Atende w komunikacie.

Wstępne wyniki długookresowych badań w projekcie cukrzycy objawowej wykazują skuteczność i bezpieczeństwo terapii PolTREGu - podała spółka w komunikacie prasowym.

Energa wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego o cofnięcie wniosku o wycofanie z obrotu na GPW oraz umorzenie postępowania dotyczącego zezwolenia na wycofanie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym - podała Energa w komunikacie.

Łączna sprzedaż brutto gry Creepy Jar "Green Hell" na platformy PC/Steam, PlayStation Store i Microsoft Store przekroczyła poziom 6 mln sprzedanych egzemplarzy - poinformowała spółka w komunikacie, powołując się na wstępne dane.

Komisja Nadzoru Finansowego nakazała przeniesienie instrumentów finansowych, środków pieniężnych, aktywów oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków i ewidencji z Prosper Capital DM do BM Pekao - poinformował KNF w komunikacie.

Oferta konsorcjum ze Stalprofilem o wartości 134,6 mln zł brutto została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa w ramach przebudowy sieci gazowej obwodnicy Łodzi - poinformowała spółka w komunikacie.

Walne zgromadzenie spółki Analizy Online zdecydowało o przeznaczeniu 1,53 mln zł z zysku netto za 2023 rok i 262,8 tys. zł z części niepodzielonych zysków w latach ubiegłych na dywidendę, co daje łącznie 1,8 mln zł, czyli 1,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego zdecydowało w środę o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 1,45 mld zł z zysku za 2023 r., co daje 11,15 zł na akcję.

Największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych przygotowuje ofertę publiczną i planuje wejście na warszawską giełdę - wynika z nieoficjalnych informacji PAP Biznes.

Walne zgromadzenie Prymusa wyraziło zgodę na przeprowadzenie przez spółkę skupu do 500.00 akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych po cenie 8,5 zł za papier - podała spółka w komunikacie po walnym.

Walne zgromadzenie Quantum Software wypłaci z zysku osiągniętego w 2023 r. jeszcze 2,4 mln zł na dywidendę, co da 1,77 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie po walnym.

Walne zgromadzenie Action upoważniło zarząd spółki do nabywania do 1,5 mln akcji własnych oraz do utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania nabywania akcji własnych. Maksymalna kwota przeznaczona na program nabywania akcji własnych to 40 mln zł - podała spółka w komunikacie po walnym.

Eycore i Creotech Instruments podpisali umowę o współpracy przy projekcie "Seagull" - poinformowali przedstawiciele obu spółek na konferencji prasowej. Projekt dotyczy pierwszego polskiego mikrosatelity SAR.

Walne zgromadzenie PJP Makrum zdecydowało o przeznaczeniu 8,4 mln zł z zysku netto za 2023 rok na wypłatę dywidendy, co daje 1,4 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

SFD rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 440,45 tys. zł z zysku netto za 2023 rok na dywidendę, co daje 0,01 zł na akcję.

PKP Intercity otrzyma 2,62 mld zł finansowania od Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie nowych lokomotyw elektrycznych i dwusystemowych oraz na dwusystemowe zespoły trakcyjne i wagony pasażerskie, a także modernizację autokarów - podało EBI w komunikacie. Całkowity koszt projektu to 5,25 mld zł.

Spółka Elemental Strategic Metals, z Grupy Elemental, otworzyła w Zawierciu zakład odzysku strategicznych metali przemysłowych i szlachetnych z baterii Li-Ion pojazdów elektrycznych oraz z katalizatorów samochodowych i przemysłowych. Wartość inwestycji to 600 mln zł.

11 bit studios ustalił globalną datę premiery gry Creatures of Ava na PC oraz konsole Xbox Series X i S na 7 sierpnia 2024 roku. Gra będzie dostępna w usłudze subskrypcyjnej Game Pass na Xbox i PC w dniu premiery - podała spółka w komunikacie.

Zwyczajne walne zgromadzenie Dom Development zdecydowało, że po wypłaceniu zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok na dywidendę trafi jeszcze 168,2 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

Przedsprzedaż imprez turystycznych Rainbow Tours z oferty sezonu "Zima 2024/2025" wyniosła do 15 czerwca 31.656 osób, co oznacza wzrost o ok. 16,7 proc. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Zima 2023/2024" w tym samym okresie 2023 r. - podał touroperator w komunikacie.

Archicom wyemitował obligacje kuponowe serii M10/2024 o łącznej wartości nominalnej 190 mln zł - podał deweloper w komunikacie.

WALUTY

Złoty podtrzymuje trend aprecjacyjny, trwający od początku tego tygodnia i po południu zmierza w kierunku 4,326/EUR. Krzywa rentowności zachowuje się stabilnie, a ceny większości papierów są zbliżone do wtorkowego zamknięcia.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0749 USD i 169,78 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

OPINIE, PROGNOZY

CPI jeszcze kilka miesięcy pozostanie w paśmie wahań, a w III kwartale inflacja wyjdzie poza pasmo - powiedział w Radiu Maryja, członek RPP Henryk Wnorowski.

Szczyt inflacji w Polsce przypadnie na koniec I kw. 2025 r., wskaźnik CPI ukształtuje się wówczas na poziomie lekko poniżej 6 proc. rdr - prognozują w najnowszym kwartalniku ekonomiści PKO BP. Zdaniem ekonomistów, Rada Polityki Pieniężnej powróci do obniżek stóp procentowych dopiero w lipcu 2025 r.

Deficyt sektora finansów publicznych w 2024 r. pogłębi się do 5,3 proc. PKB za sprawą realizacji obietnic wyborczych i wydatków zbrojeniowych - prognozują ekonomiści PKO BP. Procedura nadmiernego deficytu (EDP), którą ma zostać objęta Polska, nie powinna być dotkliwa dla polskiej gospodarki.

Uruchomienie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski oznacza, że nie ma miejsca na duże nowe wydatki, jak np. podniesienie kwoty wolnej - oceniają ekonomiści ING. EDP nie będzie się jednak wiązała z koniecznością szybkiego i głębokiego skorygowania wydatków.

Większość głosów płynąca od najemców mówi o chęci powrotu do handlu w niedzielę, ale wyzwaniem przy całkowitym lub częściowym przywróceniu pracy w niedziele mogą być koszty operacyjne - poinformowała na konferencji prasowej Dagmara Filipiak, dyrektorka działu reprezentacji najemcy w obszarze powierzchni handlowych w JLL.

Branża oczekuje stabilizacji oraz konkretnych i długoterminowych planów inwestycyjnych w obszarze infrastruktury - ocenili uczestnicy panelu podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

CPK jest na półmetku projektowania w zakresie lotniska, ale do rozpoczęcia kolejnych etapów, związanych z budową, konieczne jest pozyskanie finansowania - ocenił prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego Filip Czernicki podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej.

KSF poddaje pod rozwagę przesunięcie terminu obowiązywania WFD o co najmniej rok - podano w opinii Komitetu Stabilności Finansowej do projektu Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej Wskaźnika Finansowania Długoterminowego (WFD).

W funduszu kolejowym powinien funkcjonować mechanizm podobny do tego, który jest w funduszu drogowym, a taki mechanizm stabilizacji jest koniecznością - ocenił podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Decyzja EBC o obniżce stóp proc. wpłynie prawdopodobnie m.in. na wzrost cen nieruchomości - uważa szef działu rynków kapitałowych i nieruchomości biurowych w JLL Marcin Sulewski.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz chciałby, aby samorządy partycypowały we wpływach z podatku VAT - poinformował o tym podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej.

Do 2030 roku po europejskich drogach będzie jeździć ponad 75 mln aut elektrycznych – przewidują eksperci EY i Eurelectric.

Eycore, polska firma z branży kosmicznej, zaprezentowała pierwszego polskiego satelitę do radarowego obrazowania przestrzennego ziemi SAR (Synthetic Aperture Radar) - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Radary tworzone przez Eycore są pierwszym polskim projektem, który ma możliwość integracji z dowolną platformą mikrosatelitarną.

NCBR dofinansuje cztery projekty rozwiązań chmurowych w konkursie KPO IPCEI CIS, realizowanym ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - podał NCBR w komunikacie prasowym. Politechnika Gdańska oraz firmy Atende Industries, Oktawave i CloudFerro otrzymają łącznie 217 mln zł.

W 2024 roku można oczekiwać stabilnej sytuacji finansowej TFI, a sytuacja kapitałowa, w tym nadwyżki kapitału powinny ulec dalszej poprawie - podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w raporcie o sytuacji finansowej TFI w 2023 roku.

Nie ma na dziś powodów, by rozmawiać o innym docelowym poziomie bufora antycyklicznego niż 2 proc. - poinformował w rozmowie z OF TV członek zarządu NBP Artur Soboń. Dodał, że działania legislacyjne w tej sprawie zakończą się za kilka miesięcy.

WYDARZENIA Z KRAJU

Nowelizacja przepisów o NCBR z 26 stycznia br. jest niekonstytucyjna. Do głosowania nie dopuszczono dwóch posłów - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku prezydenta Andrzeja Dudy.

Szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do Sejmu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła PiS Marcina Romanowskiego do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie - podała rzecznik PG prok. Anna Adamiak. Sprawa dotyczy śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości.

Polityk Suwerennej Polski i poseł PiS Michał Romanowski uważa, że wniosek PG o odebranie mu immunitetu i aresztowanie w związku z Funduszem Sprawiedliwości to polityczna "ustawka" i "zemsta Tuska i Giertycha". Jego zdaniem, chodzi o próbę zdyskredytowania b. szefa MS Zbigniewa Ziobry.

Przedmioty ścisłe i przyrodnicze będą priorytetem w roku szkolnym 2024/2025 – powiedziała w środę wiceminister edukacji narodowej Katarzyna Lubnauer. Dodała, że wyzwaniem dla szkół będzie także włączenie do systemu polskiej edukacji wszystkich uczniów ukraińskich.

Rząd z najwyższą powagą odnotowuje narastające zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju związane z sytuacją na wschodniej granicy - napisano w uchwale Rady Ministrów, przyjętej przez rząd.

W przyszły wtorek planowane jest zamknięte posiedzenie klubu PSL-TD; tematem ma być przyszłość Trzeciej Drogi, czyli koalicji PSL i Polski 2050. Jeśli chodzi o koalicję, zdania w Stronnictwie są różne; dlatego spotykamy się, żeby omówić, co robimy dalej - powiedział PAP jeden z posłów PSL.

Zdaniem 67 procent Polaków pary jednopłciowe powinny mieć możliwość zawarcia małżeństwa lub zalegalizowania związku w inny sposób - wynika z badania Ipsos. Sondaż pokazuje też, że w ostatnich latach wyraźnie wzrosło poparcie dla adopcji przez pary jednopłciowe dzieci.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Polska nie godzi się, by opresyjny reżim rosyjski mordował ukraińskiego ducha – oświadczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia, przemawiając w środę w Kijowie z trybuny Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy.

Parlament w Sztokholmie zatwierdził we wtorek wieczorem umowę dwustronną o współpracy obronnej (DCA) między Szwecją a USA. Na jej mocy amerykańskie wojsko będzie miało dostęp do 17 baz, lotnisk i portów - od Ravlundy na południu do Kiruny na północy kraju.

Siły Obronne Izraela poinformowały we wtorek, że zatwierdzone zostały plany ofensywy na Liban i podjęto decyzję o "stałym zwiększaniu gotowości wojsk" lądowych. Izrael ostrzegł, że nie będzie tolerował obecności libańskiego Hezbollahu przy swej północnej granicy - podaje portal Times of Israel.

Departament Stanu USA zatwierdził możliwą sprzedaż Tajwanowi systemu rakiet przeciwpiechotnych i przeciwpancernych Switchblade 300 i prawie 300 dronów podała we wtorek Agencja Współpracy w zakresie Bezpieczeństwa Obronnego Pentagonu.

Departament Skarbu USA objął we wtorek sankcjami firmy związane z Miloradem Dodikiem, prezydentem Republiki Serbskiej - części autonomicznej Bośni i Hercegowiny. Ambasada USA w Sarajewie oświadczyła, że firmy te "są głównym źródłem dochodu skorumpowanej sieci Dodika”.

We wtorek Dowództwo Centralne sił USA (CENTCOM) poinformowało, że w ciągu ostatnich 24 godzin zniszczyło osiem dronów Huti w Jemenie i jeden nad Zatoką Adeńską.

Szef polskiej delegacji PO/PSL w Parlamencie Europejskim Andrzej Halicki został w środę wybrany na jednego z wiceprzewodniczących frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL). To największa grupa polityczna w europarlamencie.

Kanada nałożyła sankcje na trzynastu Rosjan, którzy uczestniczyli w naruszaniu praw człowieka i otruciu zmarłego 16 lutego br. opozycyjnego lidera Aleksieja Nawalnego – poinformowała we wtorek minister spraw zagranicznych Kanady Melanie Joly.

(PAP Biznes)

ana/ gor/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost