Przejdź do treści
Kategoria::

7 powodów dlaczego warto teraz otworzyć rachunek inwestycyjny na platformie Saxo Bank

Raport podatkowy ułatwiający rozliczenie podatków z inwestowania zagranicą, oprocentowane depozyty oraz atrakcyjne prowizje od inwestowania na GPW i zagranicą to pierwsze z brzegu argumenty przemawiająca za tym, że warto otworzyć rachunek inwestycyjny w Saxo Banku. Oto 7 korzyści jakie przynosi inwestowanie z partnerem serwisu Strefa Global Market.

Ostatnie 12 miesięcy przyniosło wiele zmian w ofercie Saxo Bank dla inwestorów z Polski. Działający globalnie bank inwestycyjny z siedzibą w Danii oferuje wiele korzyści dla krajowych inwestorów. W tym partnerskim materiale (Saxo Bank jest partnerem Strefy Global Market) przedstawiamy 7 najważniejszych.

Powód 1: Ułatwione rozliczenia podatkowe

Saxo Bank od teraz dostarcza raporty podatkowe, ułatwiające rozliczenie PIT dla klientów z Polski. Wszyscy klienci, którzy wygenerują zysk lub stratę na platformie Saxo Banku (na przykład związane z zamknięciem pozycji, otrzymaniem dywidendy lub odsetek od depozytu), otrzymają raport w formie PDF z wyliczonymi wartościami i wskazanymi polami w formularzach PIT.

Co ważne, raport będzie uwzględniał rozliczenie zysków z dywidend ze spółek zagranicznych, transakcji na funduszach inwestycyjnych, instrumentach pochodnych czy innych benefitów otrzymanych chociażby od samej platformy. Dzięki temu klient unika konieczności samodzielnie rozliczenia swoich transakcji, przeliczania ich o kurs walutowy i uniknięcia konieczności przeprowadzania skomplikowanych obliczeń na poczet rozliczenia podatkowego.

Podatek od inwestowania i giełdy w Polsce i zagranicą. Jak prawidłowo rozliczyć PIT-38? - Podcast 21% rocznie - jak inwestować

Powód 2: Polski rachunek do wpłat

Mimo, że otwarcie rachunku inwestycyjnego w Saxo Bank oznacza wejście do duńskiego systemu finansowego, skandynawski bank udostępnił polskim klientom numer rachunku (IBAN) do dokonywania wpłat w złotym (PLN), aby przyspieszyć przelewanie kapitału. W praktyce środki nadal będą przesyłane do Danii, za pośrednictwem lokalnego rachunku, który umożliwia tańsze i szybsze przelewy dla klientów. To rozwiązanie pozwala na sprawniejsze przekazywanie środków finansowych. Dzięki temu, klienci nie muszą dokonywać międzynarodowych przelewów, co często wiąże się z dodatkowymi opłatami i dłuższym czasem realizacji transakcji.

Powód 3: Oprocentowane depozyty

Gdy trzymamy środki na rachunku inwestycyjnym i z jakichś powodów nie są one inwestowane, to zgromadzone na nich środki finansowe wciąż dla nas pracują (po spełnieniu określonych warunków). Oprocentowanie depozytów jest aktualizowane codziennie na podstawie warunków rynkowych, dzięki czemu nie trzeba czekać na komunikaty o nowych stopach procentowych.

Można utrzymywać oprocentowane środki na depozytach w USD, Euro lub innej walucie lokalnej i otrzymywać odsetki od niezainwestowanych środków w zależności od waluty. Nie ma górnych limitów kwot ani ograniczeń dotyczących wpłat i wypłat w dowolnym momencie, a odsetki są naliczane od całości wolnych środków, które nie są w danej chwili zainwestowane. Można korzystać z rachunku inwestycyjnego, aby zarabiać na depozytach i zachować elastyczność, ponieważ niezainwestowane środki można wykorzystać zarówno do inwestowania, a jeżeli tego nie zrobimy cieszyć się z odsetek.
 

Oprocentowanie rachunków Saxo Bank

* Stan na 6.2.2023 r.

Powód 4. Dywersyfikacja geograficzna

Jak już wcześniej pisaliśmy, otwarcie i wpłacenie środków na rachunek w Saxo Bank wiąże się z ich przeniesieniem do duńskiego systemu bankowego, a to daje nam dywersyfikację geograficzną. Jest to ważna i unikalna wartość wynikająca z posiadania rachunku w Saxo Bank z kilku powodów.

Po pierwsze, posiadanie rachunku w innym kraju, zwłaszcza w kraju o stabilnej sytuacji gospodarczej, może zwiększyć bezpieczeństwo i stabilność portfela inwestycyjnego. W przypadku, gdy jeden kraj doświadcza kryzysu finansowego, inwestycje lub przetrzymywanie środków w innym kraju może działać jako "ubezpieczenie" przeciwko stratom.

Po drugie, oddzielna ochrona depozytów do 100 tys. EUR w różnych krajach może również zwiększyć bezpieczeństwo oszczędności klienta. W przypadku kryzysu finansowego lub bankructwa jednego banku, depozyty na rachunkach w innym banku będą wciąż bezpieczne i dostępne dla klienta. Dywersyfikacja geograficzna jest więc istotnym elementem strategii inwestycyjnej, pozwalającym zminimalizować ryzyko i chronić środki przed niekorzystnymi zdarzeniami gospodarczymi lub finansowymi jak pokazuje chociażby ostatni przypadek SVB lub Credit Suisse.

Geograficzna dywersyfikacja, dlaczego warto pomyśleć o przeniesieniu części środków finansowych poza polski system finansowy

Powód 5: Zarabianie na wypożyczaniu akcji

Saxo Bank wprowadził usługę wypożyczania akcji i ETFów, która została uruchomiona w marcu bieżącego roku. Pozwala on klientom banku na wypożyczanie ich akcji i ETFów, za co otrzymają dodatkowe przychody. Jest to także sposób na zwiększenie płynności portfela inwestycyjnego.

Cały proces jest obsługiwany przez Saxo Bank, więc wszystko, co trzeba zrobić, to aktywować wypożyczanie akcji. Najlepsze jest to, że te akcje nadal należą do klienta banku - nadal będziemy otrzymywać  dywidendy i możemy je sprzedać w dowolnym momencie.

Wyporzyczanie akcji Saxo Bank

Powód 6: Korzystne opłaty i prowizje

Obniżone opłaty i prowizje dla polskich inwestorów mogą pomóc w zmniejszeniu kosztów inwestycyjnych, co z kolei zwiększa potencjalne zyski. Saxo Bank oferuje dla polskich klientów atrakcyjne prowizje od transakcji zagranicznych i rachunek pozbawiony custody fee.

Prowizje Saxo Bank


Ponadto Saxo Bank oferuje atrakcyjne prowizje od inwestowania w akcje na GPW co sprawia, że rachunek można wykorzystywać do zarówno do inwestycji zagranicznych jak i na rodzimym rynku kapitałowym.

Wykaz prowizji, opłat i depozytów Saxo Bank

Powód 7: Dostęp do szerokiej gamy instrumentów i mocny zespół analityczny

Ostatnim ważnym argumentem przemawiającym za skorzystaniem z oferty Saxo Bank to fakt, że jest to bank inwestycyjny, który od lat zapewnia swoim klientom dostęp do różnorodnych instrumentów inwestycyjnych oraz wsparcie zespołu analitycznego. Zespół ten składa się z doświadczonych specjalistów, którzy codziennie analizują rynek i dostarczają klientom banku aktualne informacje i analizy.

Istotnym źródłem informacji dla klientów banku są również raporty kwartalne, przygotowywane przez zespół analityczny. Prezentowane są w nich prognozy dotyczące rynków oraz poszczególnych instrumentów inwestycyjnych, co umożliwia klientom szerszy wgląd w sytuację na rynkach i pomaga w planowaniu inwestycji. Od zeszłego roku raporty ukazują się w języku polskim, co daje polskim inwestorom możliwość zapoznania się co kwartał z aktualną sytuacją na globalnych rynkach.

Saxo Bank klienci

Bank posiada 876 tys. klientów, którzy ulokowali w nim ponad 85 mld Euro aktywów. Transakcje można przeprowadzać praktycznie na każdym rynku, za pośrednictwem podstawowych i bardziej zaawansowanych platform. Poprzez Saxo Bank można inwestować w akcje, ETF-y, instrumenty pochodne czy kontrakty CFD z całego świata.

 

Artykuł partnerski, zawiera linki partnerskie.

udostępnij: