Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

TGE podsumowuje luty 2024 r. Obroty energią elektryczną na rynku terminowym poszły w górę

Obroty energią elektryczną na rynku terminowym (RTPE) wzrosły w lutym br.  o 54,6 proc. względem lutego ub.r. oraz o 22,5 proc. względem miesiąca poprzedniego, do poziomu blisko 7 TWh.


Energia elektryczna 

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2024 r. 10 972 167 MWh, co oznacza wzrost o 17,3 proc. w stosunku do lutego 2023 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym br. na poziomie 342,27 zł/MWh i jest to spadek o 81,14 zł/MWh 
w porównaniu do stycznia br. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2025 (BASE_Y-25) wyniosła w lutym 2024 r. 436,41 zł/MWh, co stanowi spadek  o 36,75 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w poprzednim miesiącu.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2024 r. transakcje o wolumenie 10 468 776 MWh,  co stanowi spadek r/r o 16,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała  się na poziomie 133,35 zł/MWh i jest o 27,45 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. 

Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2025 (GAS_BASE_Y-25) wyniosła  w lutym br. 154,40 zł/MWh, czyli o 19,00 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował  się w lutym br. na poziomie 1 403 973 MWh, co stanowi spadek r/r o 15,2 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 46,42 zł/MWh  i jest to spadek o 19,22 zł/MWh względem stycznia 2024 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrosły w lutym br. o 36,0 proc. r/r, do poziomu 8 253 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 140,23 zł/toe,  co oznacza wzrost względem stycznia br. o 25,23 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w lutym 2024 r. 4 446 828 MWh, co oznacza wzrost o 77,8 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 9,80 zł/MWh i stanowi to spadek  o 5,11 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W lutym 2024 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Tagi

udostępnij: