Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Alert legislacyjny: jest stanowisko Ministra Finansów w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu. Ministerstwo powstanie z opóźnieniem przez brak kalkulacji kosztów?

W poniedziałek 12 lutego 2024 r. opublikowano pismo Ministra Finansów kierowane do Sekretarz Rady Ministrów oraz Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, w którym Minister wyraził swoje stanowisko co do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu.

Najważniejsze informacje

Pismo z dnia 12 lutego 2024 r. jest odpowiedzią na pismo Prezes RCL z dnia 9 lutego 2024 r. Minister wskazał, że wg oceny skutków regulacji koszt utworzenia Ministerstwa Przemysłu pochłonie 157,4 mln zł, w tym dla samego 2024 roku koszt ten ma wynieść 11,6 mln zł. Zauważył on jednak, że nie wykonano kalkulacji wymienionych kwot, co uniemożliwia ocenę zasadności zgłaszanych potrzeb.

W piśmie jest także mowa o tym, że już w tej chwili w Ministerstwie Przemysłu pracuje 15 osób co do tej pory kosztowało podatników 3 852 565,00 zł. Poza tym wg oceny skutków regulacji ministerstwo potrzebuje jeszcze 35 pracowników, którzy mają zostać przeniesieni z Ministerstwa Aktywów Państwowych, co oznacza, że na pracowników merytorycznych przypadać będzie 50 pracowników obsługowych.

Minister zwrócił również uwagę, iż w ocenie skutków nie ujęto informacji, ile etatów merytorycznych docelowo planuje się przenieść lub utworzyć w związku z zadaniami nowego ministerstwa wynikającymi z projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej, co jest czynnikiem utrudniającym rzetelną analizę zasadności kosztów związanych z finasowaniem potrzeb w zakresie obsługi ministerstwa.

Co z tego wynika?

Wymiana pism pomiędzy ministrami to kolejny dowód na niefrasobliwość naszej administracji. Fakt, że w ocenie skutków regulacji nie ujęto kalkulacji kwot, które mają być przeznaczone na funkcjonowanie Ministerstwa Przemysłu nie tylko komplikuje i przedłuża jego powołanie, ale także każe zadać pytanie czy rząd traktuje działalność nowego ministerstwa poważnie.

Planowane koszty funkcjonowania Ministerstwa Przemysłu nie powinny budzić sensacji, ponieważ profesjonalna administracja po prostu kosztuje. Zastanawiać może docelowa liczba pracowników, która wydaje się całkiem mała, biorąc pod uwagę zakres kompetencji ministerstwa oraz stawiane przed nim wyzwania. Należy jednak przypuszczać, że ich liczba zostanie zwiększona, gdyż część urzędników MKiŚ przejdzie do Ministerstwa Przemysłu w związku z rozszerzeniem jego kompetencji kosztem MKiŚ.

udostępnij: