mWIG40 | StrefaInwestorow.pl

mWIG40

Karty podstawowe

6534.71
-81.28
-1.23%
17:15
Poprzednia wartość: 
6615.99
Otwarcie: 
6621.79
Zasięg dzienny: 
6635.95
 - 
6519.68
Obrót: 
187.16 mld

Indeks mWIG40 jest kontynuacją indeksu MIDWIG i jest obliczany od 31 grudnia 1997 roku i obejmuje 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. Wartość początkowa indeksu wynosiła 1000 pkt. mWIG40 jest indeksem typu cenowego, co oznacza, że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie mWIG40 nie uczestniczą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80 oraz spółki zagraniczne notowane jednocześnie na GPW i innych rynkach o wartości rynkowej w dniu rankingu powyżej 1 mld euro.

Źródło: GPW.