Redakcja StrefaInwestorow.pl | StrefaInwestorow.pl

Redakcja StrefaInwestorow.pl

Redakcja Strefy Inwestorów to zespół aktywnych inwestorów giełdowych, codziennie śledzących sytuację rynkową i dzielących się swoją wiedzą na łamach serwisu.

Paweł Biedrzycki (Paweł Biedrzycki)

Redaktor naczelny i założyciel serwisu StrefaInwestorow.pl, który prowadzi nieprzerwanie od 2007 roku. Aktywny inwestor giełdowy, przede wszystkim na rynku akcji polskich. Posiada 18-letnie doświadczenie, głównie z polskiego rynku kapitałowego. Magister inżynier zarządzania, ze specjalizacją w dziedzinie rynków kapitałowych. Były pracownik dealing roomu jednego z wiodących banków.

Współtwórca narzędzia dla inwestorów giełdowych - skanera rynku giełdowego Sindicator.net. Wykładowca na konferencjach dla inwestorów, takich jak Skuteczny Inwestor, czy Profesjonalny Inwestor.

Rafał Irzyński (Rafał Irzyński)

Od 2017 roku jest głównym analitykiem Strefy Inwestorów. Inwestor indywidualny z ponad 20-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w inwestycjach w akcje spółek z GPW o horyzoncie krótkoterminowym (do 6-9 miesięcy). Decyzje inwestycyjne opiera przede wszystkim o szczegółową analizę fundamentalną.

Autor unikalnego na polskim rynku szkolenia – „Skuteczny Inwestor Fundamentalny 4.0” oraz cyklicznych webinarów edukacyjno-analitycznych „Live Learning”. Swoje umiejętności inwestycyjne potwierdził jako zarządzający „Portfela Petard” prowadzonego na łamach Strefy Inwestorów, który w latach 2019-2022 uzyskał stopę zwrotu ok. 1000%. Wcześniej był m.in. głównym analitykiem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, traderem walutowym w funduszu inwestycyjnym, wykładowcą akademickim. Aktualnie jest też przedsiębiorcą.

Piotr Kwestarz (Piotr Kwestarz)

Analityk i redaktor serwisu StrefaInwestorow.pl. Aktywny inwestor giełdowy na rynku akcji polskich. Posiada 18-letnie doświadczenie rynkowe. Magister fizyki i inżynier informatyki. Specjalizuje się w analizie opartej o fundamenty finansowe. Analizuje debiuty giełdowe oraz pisze o spółkach dywidendowych.

 Współtwórca narzędzia dla inwestorów giełdowych - skanera rynku giełdowego Sindicator.net.

Piotr Maciążek (Piotr Maciążek)

Redaktor prowadzący WZielonejStrefie.pl. Ekspert rynku energetyczno–paliwowego z 13-letnim doświadczeniem. Doradzał największym firmom z sektora. Autor książki „Stawka większa niż gaz”, w której w 2018 roku ostrzegał przed nadchodzącą wojną energetyczną z Rosją.

Szymon Machalica (Szymon Machalica)

Redaktor prowadzący StrefaGlobalMarket.pl. Specjalizuje się w inwestycjach na rynku amerykańskim. Pracował jako animator rynkowy, współtworzył Trading Jam Session, pracował przy organizacji debat na Giełdzie Papierów Wartościowych. Związany z mediami, tworzył reportaże o tematyce giełdowej oraz reżyserował reklamy. Sympatyk myśli Ayn Rand.

Wiola Hass (Wioletta Hass)

Dziennikarz. W Strefie Inwestorów od 2021 roku. Specjalizuje się w tematyce nieruchomościowej, ale tematy gospodarczo-ekonomiczne nie są jej obce. Dodatkowo, dba o oprawę graficzną treści publikowanych w serwisie. Wcześniej pracowała w redakcji firmy Pro Progressio.

Gabriel Uryniuk (Gabriel Uryniuk)

Dziennikarz ekonomiczny, wcześniej związany m.in. z redakcją portalu green-news.pl, Parkietem oraz Rzeczpospolitą.

Pisał głównie o spółkach giełdowych z branż przemysłowej czy spożywczej oraz crowdfundingu udziałowym.

W Strefie Inwestorów skupia się głównie na tematach dotyczących twórców gier.

Aleksandra Kiwacka (Aleksandra Kiwacka)

Asystent redakcji. W Strefie Inwestorów od 2022 roku. Na łamach serwisu WZielonejStrefie.pl zajmuje się głównie tematyką OZE i energetyką. Studentka finansów i rachunkowości.

Ewa Walkowiak (Ewa)

Od ponad 15 lat czynnie inwestuje na GPW. Ukończyła szereg szkoleń z zakresu wykorzystania metod analizy technicznej, w tym technik DiNapoli’ego (Tradecom Investments, Piotr Grela DiNapoli Expert), "Eliot Trading oraz geometria rynku" (Paweł Szczepanik), "Analiza techniczna w teorii i praktyce" (EduCentrum).

Członek Strefy Inwestorów od początku jej istnienia - prowadzi autorski wątek pod tytułem "W poszukiwaniu sygnałów", w którym analizuje bieżące wydarzenia rynkowe, poszukując walorów wartych uwagi inwestorów. Koncentruje się w głównej mierze na inwestowaniu w akcje spółek notowanych na GPW.

Tomasz Krynicki (tchoman)

Aktywny inwestor giełdowy na GPW od ponad 15 lat. Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obecnie zatrudniony w IT, wcześniej przez 17 lat prywatny przedsiębiorca.

Członek Strefy Inwestorów od początku jej istnienia. Na łamach serwisu prowadzi autorski wątek zatytułowany „Impuls i korekta”, w którym na bieżąco analizuje wydarzenia rynkowe, ze szczególnym uwzględnieniem rynków lewarowanych. Jego zainteresowanie inwestycyjne koncentruje się w głównej mierze na rynku instrumentów pochodnych notowanych na GPW.