WIG | StrefaInwestorow.pl

WIG

Karty podstawowe

85697.03
-1299.04
-1.49%
17:15
Poprzednia wartość: 
86996.07
Otwarcie: 
86970.17
Zasięg dzienny: 
86970.17
 - 
85554.95
Obrót: 
334.22 mld

Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Źródło: GPW.