Prawa autorskie | StrefaInwestorow.pl

Prawa autorskie

  1. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
  2. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej JPP Group Sp. z o.o.
  3. Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej JPP Group Sp. z o.o.
  4. Wszystkie części składowe tej strony należą do JPP Group Sp. z o.o. Zakazane jest rozpowszechnianie lub używanie ich bez zgody właściciela witryny. Złamanie tego zakazu powoduje odpowiedzialność cywilną z artykułu 23 Kodeksu cywilnego oraz odpowiedzialność karną z artykułu 278 § 1 Kodeksu karnego.
  5. Dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące StrefaInwestorow.pl są własnością JPP Group Sp. z o.o. o ile nie zostały oznaczone inaczej.