Skrót wiadomości - środa 29 maja, 17.05 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 maj 2024, 17:15

Skrót wiadomości - środa 29 maja, 17.05

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Prognozy zakładające obniżki stóp proc. w Polsce w 2025 r. łącznie o 100 pb. są zbyt daleko idące, skala cięć może być bardzo niewielka - uważa członkini RPP Gabriela Masłowska. Jej zdaniem, biorąc pod uwagę fundamenty, złoty ma jeszcze przestrzeń do umocnienia, a jednym z istotnych czynników ryzyka dla CPI jest dynamika płac.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2024 r. wzrosły rdr o 2,5 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wzrost płac i oczekiwania inflacyjne to dwa główne czynniki, które niepokoją - ocenił w BIZNES24 członek RPP Henryk Wnorowski.

Są pewne przesłanki do dyskusji o obniżkach stóp procentowych, ale jest coraz mniejsze prawdopodobieństwo tego w tym roku - poinformował w BIZNES 24 członek RPP Henryk Wnorowski.

Rewizja Krajowego Planu Odbudowy będzie w lipcu i sierpniu przeprocedowana przez mechanizmy unijne, przyjęta i opublikowana - powiedziała PAP minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Dodała, że obecnie nie ma zgodności w ok. 20 proc. spraw.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł w maju mdm o 0,8 pkt. do 161,0 pkt - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Inflacja wg HICP w Niemczech w maju wyniosła 2,8 proc. rdr wobec 2,4 proc. miesiąc wcześniej - podało niemieckie biuro statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +2,7 proc.

Indeks nastrojów niemieckich konsumentów GfK na czerwiec wyniósł -20,9 pkt. wobec -24,0 pkt. miesiąc wcześniej - podała w komunikacie grupa badań rynkowych GfK.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo spadł o 5,7 proc. w tygodniu zakończonym 24 maja - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA).

Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed w maju wyniósł 0 pkt. wobec -7 pkt. miesiąc wcześniej - poinformował oddział Fed w Richmond.

SPÓŁKI

CD Projekt za pośrednictwem tansmediów chce przebić się ze swoimi markami do odbiorców spoza gamingu. Aktorski projekt Cyberpunka tworzony we współpracy z Anonymous Content znajduje się na etapie eksploracji pisarskiej - poinformował PAP Biznes Joint CEO CD Projektu, Michał Nowakowski.

CD Projekt zakłada, że w kolejnych projektach gamingowych spółki będą pojawiały się elementy rozgrywki wieloosobowej, ale nie będzie to dotyczyło wszystkich tytułów. Ponadto producent gier chce, by tryb multiplayer znalazł się w nowej części Cyberpunka - poinformował PAP Biznes Joint CEO spółki, Michał Nowakowski.

Skarbiec Holding w przypadku pojawienia się zysku operacyjnego może od 2026 roku powrócić do wypłaty dywidendy - poinformował PAP Biznes prezes spółki Piotr Szulec. Dodał, że trwają analizy 2-3 podmiotów pod kątem ich przejęć.

BioCam na przełomie 2024 i 2025 r. planuje debiut na NewConnect oraz start komercjalizacji swojego produktu - kapsułki endoskopowej. W emisji pre-IPO spółka chce pozyskać 8-10 mln zł - poinformował PAP Biznes prezes Maciej Wysocki. BioCam podpisał już pierwsze listy intencyjne z korporacjami weterynaryjnymi.

KGHM podjął uchwałę w sprawie zawarcia umowy emisyjnej, na podstawie której zostanie ustanowiony program emisji obligacji do kwoty 4 mld zł. W ramach programu rozważa emisję 7-letnich obligacji w czerwcu - podała spółka w komunikacie.

Grupa Azoty analizuje możliwość wzmocnienia kapitałowego projektu Polimery Police - poinformował wiceprezes spółki Andrzej Skolmowski.

Grupa Azoty nie podaje prognoz na 2024 roku zarówno wyników finansowych, jak i nakładów inwestycyjnych, gdyż najpierw musi uzgodnić plan restrukturyzacyjny z instytucjami finansującymi - poinformował wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

Grupa Azoty analizuje wszystkie swoje aktywa pracujące i niepracujące pod kątem uzyskania z nich dodatkowych synergii lub też sprzedaży - poinformował wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

Grupie Azoty trudno będzie odrobić w kolejnych kwartałach ujemny wynik EBTDA zanotowany w pierwszym kwartale, który dla grupy zwykle jest najlepszym kwartałem w roku - ocenia wiceprezes Grupy Azoty Andrzej Skolmowski.

Elektrotim wstępnie dyskutuje o nowej strategii, ale jej publikację planuje nie wcześniej niż w 2025 r. - poinformował prezes Artur Więznowski podczas wideokonferencji. Spółka rozbudowuje backlog i ocenia, że perspektywy pozyskiwania nowych zamówień są dobre, ale chce przede wszystkim dbać o marże.

CI Games optymistycznie ocenia długoterminowe perspektywy rozwoju spółki, podtrzymując swoje strategiczne filary i docelową datę premiery projektu '3' ustaloną na 2026 r. oraz docelową datę premiery wczesnego dostępu projektu 'Survive' ustaloną na 2025 r. - poinformował prezes spółki Marek Tymiński podczas wideokonferencji.

Vigo Photonics spodziewa się lepszych wyników za drugi kwartał 2024 roku, a aktualna wartość zamówień, które spółka posiada to około 43 mln zł - poinformował na wideokonferencji członek zarządu spółki, Łukasz Piekarski.

Grupa Wielton miała w I kwartale 2024 roku 16,2 mln zł straty netto jednostki dominującej wobec 13,7 mln zł zysku rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali w tym okresie 5,2 mln zł zysku netto.

Grupa Selena, producent i dystrybutor chemii budowlanej, zanotowała w pierwszym kwartale 2024 roku 19,1 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 5,1 mln zł straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie kwartalnym. Przychody z umów z klientami spadły do 400,3 mln zł z 412,2 mln zł przed rokiem.

CI Games zdecydowało o przedłużeniu zawieszenia wykonania uchwały emisyjnej akcji serii M, bez wskazywania terminu zakończenia tego okresu - podała spółka w komunikacie.

Grupa CI Games odnotowała w I kw. 2024 roku 11,1 mln zł EBITDA wobec 1,2 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie kwartalnym. Zysk netto wyniósł 37 tys. zł wobec 537 tys. zł straty rok wcześniej.

Trakcja chce przeznaczyć środki ze sprzedaży wybranych aktywów nieoperacyjnych na proporcjonalną zapłatę lub na poczet spłaty zabezpieczonych na tych aktywach wierzytelności, wynikających z umów finansowania długoterminowego - podała spółka w komunikacie.

Polenergia buduje blisko 40 nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych o łącznej mocy prawie 7 MW - podała spółka w komunikacie prasowym.

Vigo Photonics spodziewa się lepszych wyników za drugi kwartał 2024 roku, a aktualna wartość zamówień, które spółka posiada to około 43 mln zł - poinformował na wideokonferencji członek zarządu spółki, Łukasz Piekarski.

One More Level rozpoczyna przegląd opcji strategicznych, który ma na celu określenie optymalnej ścieżki rozwoju w ramach branży gamedev, w tym realizacji i komercjalizacji strategicznego projektu - Cyber Slash - podała spółka w komunikacie.

Zarząd ATC Cargo rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 5,64 mln zł, co daje 0,85 zł dywidendy na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

R.Power, polska firma z sektora fotowoltaicznego, oddała do użytkowania pierwszą zagraniczną farmę fotowoltaiczną zlokalizowaną w Portugalii, o mocy 8,4 MWp - podało R.Power w komunikacie prasowym.

Zarząd Balticon rekomenduje, by z zysku netto za 2023 rok przeznaczyć na dywidendę 155,3 tys. zł, co dałoby wypłatę w wysokości 0,05 zł na jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

EBITDA ATM Grupa wzrosła w I kwartale 2024 roku o 30 proc. do 12,4 mln zł, a zysk netto o 25 proc. do 6,9 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, o wartości 161,8 mln zł brutto najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Polską Grupę Górniczą na wsparcie serwisowe przez 4 lata aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego - podało Wasko w komunikacie.

OT Logistics obserwuje obecnie nieznaczne odbicie w przeładunkach rudy żelaza i koksu - poinformował prezes Kamil Jedynak podczas telekonferencji dla mediów.

Hortico chce wypłacić z zysku za 2023 rok 0,25 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel miałoby trafić ok. 3,23 mln zł.

Zarząd 7Fit rekomenduje wypłatę 0,14 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Trans Polonii rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 0,11 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Oferta COIG, spółki zależnej Wasko, o wartości 161,8 mln zł brutto najkorzystniejsza w postępowaniu organizowanym przez Polską Grupę Górniczą na wsparcie serwisowe przez 4 lata aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego - podało Wasko w komunikacie.

Udział PKP Cargo w rynku przewiezionych towarów wg masy spadł po kwietniu do 28,18 proc. całego rynku wobec 33,28 proc. w analogicznym okresie 2023 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.

Unimot ocenia, że wynajęty terminal LPG w niemieckim Wilhelmshaven zaspokoi większość zapotrzebowania spółki. Założony w strategii wolumen sprzedaży gazu LPG w latach 2024-27 może być konserwatywny - poinformował prezes Unimotu Adam Sikorski.

Huuuge Games prognozuje spadek skorygowanej EBITDA w 2024 roku, ale oczekuje przy tym utrzymania wysokiej rentowności - poinformował na konferencji wiceprezes ds. finansowych spółki, Marek Chwałek.

Zarząd Mo-Bruku rekomenduje przeznaczenie na dywidendę za 2023 rok 46,3 mln zł, czyli 13,17 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Ryvu Therapeutics uzyskał status partnera stowarzyszonego w ramach IPCEI Med4Cure i oczekuje, że całkowite koszty projektu, który zostanie zgłoszony do konkursu krajowego wyniosą maksymalnie 142,5 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Energa Obrót, spółka zależna Energi, do 2030 roku ma dysponować 1,8 tys. punktami ładowania pojazdów elektrycznych - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Rada nadzorcza Comarchu pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu, aby z zysku osiągniętego w 2023 roku na dywidendę trafiło 40,67 mln zł, co daje 5 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Biogened planuje wypłacić w formie dywidendy za 2023 rok łącznie 1,23 mln zł, czyli 0,5 zł na akcję - podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.

Zwyczajne walne zgromadzenie Arctic Paper zdecydowało o wypłacie za 2023 rok dywidendy w wysokości 1 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Grupa Azoty podpisała kolejny aneks do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi, który zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach umów o finansowanie. Okres obowiązywania porozumienia został wydłużony do 30 lipca 2024 r - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Voxel rekomenduje, by przeznaczyć na dywidendę 29,2 mln zł z zysku netto za 2023 rok, co dałoby wypłatę 2,78 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Po danych na temat inflacji w maju w Polsce, złoty osłabił się do ok. 4,2706/EUR, a rentowności krajowych obligacji spadły na całej długości krzywej. Zdaniem ekonomistów, środowe dane mogą nakładać presję na Radę Polityki Pieniężnej, by w rozmowach podjąć temat obniżek stóp procentowych.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0857 USD i 170,74 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

ENERGETYKA, PALIWA

Przewidziane w ustawie o bonie energetycznym zawieszenie w II połowie 2024 r. opłaty mocowej dla gospodarstw domowych przełoży się na wzrost rachunków o ok. jedną czwartą niższy niż bez zawieszenia - szacuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin.

Cztery kraje Europy Środkowej - Austria, Czechy, Słowacja i Węgry - zwróciły się do Komisji Europejskiej, aby podjęła działania przeciwko Niemcom w związku z taryfą gazową, która, ich zdaniem, godzi w bezpieczeństwo energetyczne tych państw - poinformowała w środę agencja Reutera.

OPINIE, PROGNOZY

Inflacja CPI w Polsce w maju nieznacznie wzrosła - do 2,5 proc. rdr z 2,4 proc. rdr w kwietniu, poniżej oczekiwań analityków. W komentarzach po danych ekonomiści wskazują, że inflacja bazowa prawdopodobnie obniżyła się do ok. 3,8 proc. rdr. Czerwiec może być ostatnim miesiącem, kiedy inflacja pozostanie w granicach celu NBP. Na koniec 2024 r. CPI może wzrosnąć w okolice 5 proc. rdr.

Wyniki CD Projektu za pierwszy kwartał 2024 okazały się nieco wyższe od oczekiwań. Jeszcze w 2024 roku można spodziewać się pierwszych bitów marketingowych na temat projektu Polaris, otwierającego nową wiedźmińską trylogię, a sama gra przy ambitnym scenariuszu może zadebiutować już w 2026 roku - oceniają analitycy.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Premier rozwiązał międzyresortowy zespół do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości - wynika z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, opublikowanego w Monitorze Polskim.

Powierzchnia zasiewów zbóż ozimych w tym sezonie jest niższa o ok. 1,6 proc. i wynosi 5,7 mln ha - podał GUS.

Majowe anomalie pogodowe w wielu rejonach kraju spowodowały uszkodzenia krzewów i drzew owocowych - podał GUS.

Wartość sprzedaży farb dekoracyjnych w I kwartale 2024 r. pozostała bez zmian rdr i wyniosła 521 mln zł - podał w komunikacie Polski Związek Producentów Farb i Klejów.

W UE 8 proc. firm korzystało w 2023 roku ze sztucznej inteligencji, polskie firmy były w ogonie Europy - podał Eurostat.

Unia Europejska inwestuje w rozwój sztucznej inteligencji mniej niż światowi liderzy, w tym Stany Zjednoczone i Chiny - przekazuje opublikowany w środę raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Rzecznik Komisji Europejski zaprzeczył.

WYDARZENIA Z KRAJU

W związku z sytuacją na granicy z Białorusią rząd podejmie decyzję o przywróceniu tam strefy buforowej o szerokości ok. dwustu metrów - zapowiedział premier Donald Tusk. W szerszym zakresie będą tam też wykorzystywane siły policyjne przygotowane do zwalczania zamieszek.

Na mocy decyzji Dowódcy Generalnego RSZ gen. Marka Sokołowskiego na granicę z Białorusią we wtorek zostały skierowani kolejni żołnierze. Komandosi z 6. Brygady Powietrznodesantowej i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej już są na miejscu - poinformował wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zwiększamy siły policyjne na granicy polsko-białoruskiej oraz integrację sił policyjnych, Straży Granicznej i wojska - zapowiedział w środę w Dubiczach Cerkiewnych (Podlaskie) szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Dodał, że w ostatnich kilkudziesięciu godzinach rannych zostało dwóch funkcjonariuszy SG.

Do sądu wysłany został wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec byłego sędziego Tomasza Szmydta - poinformował w środę rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.

Szef komisji ds. tzw. afery wizowej Michał Szczerba (KO) powiedział, że jeśli Daniel Obajtek nie pojawi się 5 czerwca na przesłuchaniu, zostanie skierowany wniosek do sądu o jego zatrzymanie i areszt. Zapowiedział też, że będą składane wnioski o uchylenie immunitetów "osobom, które PiS wysyła do PE, by je chronić".

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która uznaje język śląski za język regionalny - poinformowała w środę Kancelaria Prezydenta RP. Na mocy ustawy język śląski stałby się drugim obok kaszubskiego językiem regionalny w Polsce.

Decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, który zawetował ustawę o uznaniu języka śląskiego za język regionalny to policzek dla Ślązaków i Ślązaczek – ocenił śląski europoseł Łukasz Kohut. „Prezydent Duda pokazał Śląskowi czerwoną kartkę” - skomentował.

Likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego od 1 stycznia 2025 roku oraz powołanie w ramach policji Centralnego Biura Zwalczania Korupcji przewiduje projekt ustawy opublikowany w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Najwięcej przeciwników obecności Polski w Unii Europejskiej jest wśród najmłodszych Polaków - wynika z sondażu przygotowanego przez Opinia24 na zlecenie TOK FM w ramach grantu Parlamentu Europejskiego.

Zmiana w sądownictwie, która powinna nastąpić już ponad 30 lat temu, radykalna zmiana, zostanie przeprowadzona i żadne procesy, żadne płacze ze strony różnych instytucji Unii Europejskiej, nam w tym nie przeszkodzą - powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Tylko nieco ponad 47 proc. Polaków chce skrócenia tygodnia pracy do czterech dni — wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego dla Radia ZET. Skrócenia tygodnia pracy, przy utrzymaniu dotychczasowych wynagrodzeń, nie chce prawie 40 proc. badanych - wynika z badania

Konkurs na centra pomocy dzieciom będzie pierwszym konkursem na wykorzystanie środków Funduszu Sprawiedliwości na nowych zasadach – zapowiedziało w środę Ministerstwo Sprawiedliwości. Konkurs formalnie zostanie ogłoszony jeszcze w środę.

Resort edukacji przeznaczy 60 mln zł na sfinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu "Podróże z klasą". Kolejne 10 mln zł przeznaczy na organizację projektów edukacyjnych i kulturalnych dla przedszkolaków. Nabór rusza w czerwcu - zapowiedziała w środę ministra Barbara Nowacka.

Koalicja na rzecz cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia została zawiązana w środę w Warszawie. Jej celem jest poprawa zabezpieczenia wrażliwych danych o pacjentach gromadzonych podczas leczenia. W skład koalicji weszła Fundacja Healthcare Poland, Centralny Ośrodek Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej, Polska Federacja Szpitali oraz Krajowa Izba Domów Opieki.

Stan żołnierza, który został zaatakowany we wtorek na polsko-białoruskiej granicy, jest ciężki; walczy o zdrowie i życie - przekazał w środę wiceszef MON Cezary Tomczyk. Wiceminister podkreślił, że sytuacja na granicy jest "bardzo gorąca", a w momencie, gdy funkcjonariusz jest atakowany, ma prawo do użycia broni.

Trzy osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego usłyszały zarzuty za działalność na rzecz obcego wywiadu. Zostały aresztowane na trzy miesiące - poinformowała PAP Prokuratura Krajowa. Mieli podejmować działania dywersyjne i sabotażowe.

Sąd Rejonowy w Olsztynie aresztował tymczasowo na trzy miesiące kierowcę wywrotki, która staranowała miejski autobus i auta na ul. Bałtyckiej. Prokuratura zarzuciła mu spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym i jazdę pod wpływem alkoholu.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Komisja Europejska zdecydowała w środę o zakończeniu procedury z art. 7 Traktatu o UE wobec Polski. W ocenie KE w Polsce nie występuje już oczywiste naruszenie praworządności.

Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził w środę, że Komisja Europejska miała prawo potrącać kary za to, że Polska nie wstrzymała zgodnie z decyzją TSUE prac w kopalni w Turowie. Wyrok nie jest prawomocny, polski rząd może się od niego odwołać.

W obliczu zagrożonej architektury bezpieczeństwa całej Europy, Francja i Niemcy, wraz z partnerami, nawiążą długoterminową, kompleksową współpracę w dziedzinie broni dalekiego zasięgu – poinformowano w oświadczeniu francusko-niemieckiej rady bezpieczeństwa i obrony.

Rząd Szwecji ogłosił w środę 16. i największy do tej pory pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 13,3 mld koron (ok. 1,1 mld euro). Pakiet zawiera m.in. samoloty rozpoznawcze oraz pojazdy opancerzone.

Państwa Unii Europejskiej chcą rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą jeszcze przed rozpoczynającą się 1 lipca prezydencją Węgier w Radzie UE z obawy, że Budapeszt będzie opóźniał ten proces – napisał w środę portal Politico.

W przyszłym tygodniu spodziewany jest przełom w sprawie rozpoczęcia rozmów akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią - podają źródła w UE. Sprawa powróciła w środę na szczebel ambasadorów, ale Węgry wysunęły listę żądań dotyczących m.in. kwestii praw mniejszości narodowych w Ukrainie.

Sekretarz stanu USA Antony Blinken, który w środę przyleciał do Mołdawii, spotka się z prezydentką Maią Sandu i przedstawi "solidny pakiet" pomocy na rzecz energetycznej niezależności tego kraju - poinformował Reuters, powołując się na amerykańskiego dyplomatę.

Ponad połowa Finów (52 proc.) byłaby gotowa wysłać na front żołnierzy z państw UE, gdyby Ukraina przegrywała wojnę z Rosją. Pomysł ten popiera jednocześnie 45 proc. fińskich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego – wynika z sondażu.

Rosja ponownie odwołała Międzynarodowe Igrzyska Wojskowe, obawiając się, że ich przeprowadzenie w czasie wojny zostałoby źle odebrane, a straty poniesione na Ukrainie zagroziłyby jej dominacji w zawodach - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

W środę rano belgijscy śledczy przeszukali biuro asystenta jednego z deputowanych do Parlamentu Europejskiego w ramach śledztwa w sprawie rosyjskiej ingerencji - podały belgijski dziennik "De Tijd" i agencja Belga. Europosłom rzekomo płacono za szerzenie prorosyjskiej propagandy.

Kontrowersyjną gruzińską ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych (o agentach zagranicznych) popiera w Gruzji tylko 22 proc. badanych, a 56 proc. jest przeciwko niej – wynika z sondażu ośrodka IPM, przeprowadzonego w dniach 15-27 maja.

Aleksiej Diumin, były ochroniarz Władimira Putina, nazywany przez media jego adiutantem, a potem gubernator obwodu tulskiego i doradca Putina, został mianowany sekretarzem Rady Państwa - podało w środę niezależne Radio Swoboda.

Ministerstwo obrony Japonii przekazało, że siły zbrojne po raz pierwszy przechwyciły chińskiego drona WL-10/WZ-10 w strefie identyfikacyjnej japońskiej obrony powietrznej.

Finansowana przez Iran szyicka libańska organizacja terrorystyczna Hezbollah zaczęła nadawać dwa klipy reklamowe, w których prosi o zbiórkę pieniędzy na zakup dronów i pocisków. Podaje w nich telefony do "Stowarzyszenia wsparcia islamskiego oporu" - poinformował libański portal L'Orient-Le Jour.

Prezydencka rada przejściowa Haiti wyznaczyła we wtorek tymczasowego premiera, który ma pokierować pogrążonym w chaosie i terroryzowanym przez zbrojne bandy krajem. Na szefa rządu wybrano Garry’ego Conille’a, urzędnika ONZ, który w przeszłości był już premierem Haiti.

Północnokoreański dyktator Kim Dzong Un po raz pierwszy przyznał, że próba wystrzelenia wojskowego satelity zwiadowczego zakończyła się porażką, lecz jednocześnie zobowiązał się do kontynuowania takich testów - podały w środę państwowe media. Kim zapowiedział również "surowe" działania wobec Seulu.

Rekordową temperaturę 52,3 stopnia zarejestrowano w stolicy Indii New Delhi - poinformował w środę Instytut Meteorologii Indii (IMD). Jest to najwyższa temperatura od rozpoczęcia pomiarów w tym kraju - przekazał IMD, wyjaśniając, że upał panujący w północnych i centralnych Indiach potrwa do 30 maja.

(PAP Biznes)

osz/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost